Profesjonalne usługi serwisowe urządzeń Juniper dla 3S S.A.

WASKO S.A. przedłużyło umowę z 3S S.A., której przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych urządzeń sieciowych Juniper Networks.
Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A. będą kontynuowali świadczenie profesjonalnych usług serwisowych w zakresie posiadanej przez 3S S.A. zaawansowanej infrastruktury sieciowej, zbudowanej w oparciu o urządzenia Juniper.
WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów sieciowych. Jako jeden z największych polskich integratorów IT posiada doskonałe kompetencje z zakresu realizacji systemów sieciowych we wszystkich sektorach gospodarki.

System OLIMP obsługuje klientów Parku Wodnego Aquarion

Jednym ze sztandarowych, dynamicznie rozwijających się produktów WASKO jest przeznaczony do kompleksowej obsługi obiektów sportowych system OLIMP. Oprogramowanie w nowej, wzbogaconej o dodatkowe funkcjonalności odsłonie wdrożone zostało w Parku Wodnym Aquarion w Żorach.System OLIMP w najnowszej wersji to zintegrowane oprogramowanie do sprzedaży biletów, obsługi kart rabatowych, nadawania uprawnień do korzystania z  poszczególnych stref dostępu, obsługi szafek ubraniowych oraz  naliczania opłat we wszelkiego rodzaju obiektach sportowo-rekreacyjnych.OLIMP daje możliwość analizy danych związanych ze sposobem i długością korzystania z usług. Wyposażony jest w intuicyjny i prosty, a jednocześnie bardzo nowoczesny interfejs dla stanowiska kasowego. Dodatkową funkcjonalnością jest zarządzanie systemem szafek ubraniowych, które usprawnia postępowanie w przypadku zagubienia klucza dostępowego.Zaimplementowany w żorskim parku wodnym system to kolejna odsłona cenionego przez Klientów, znanego do tej pory z obsługi hal i stadionów, autorskiego oprogramowania WASKO.

Stadion Orła Łódź z systemem OLIMP

WASKO S.A. zawarło umowę ze spółką ATREM S.A., której przedmiotem jest budowa systemu kontroli ruchu osobowego i biletującego na stadionie żużlowym Orła Łódź.W ramach określonych w umowie zadań WASKO dostarczy i zainstaluje na stadionie system kontroli dostępu, w tym system czytników, produkowanych w ramach Grupy Kapitałowej WASKO, umożliwiający identyfikację kibiców. Dodatkowo na stadion dostarczone zostaną stanowiska kasowe do sprzedaży biletów oraz serwery kontroli dostępu i sprzedaży biletów online. Nad całym procesem sprzedaży biletów i weryfikacji wejściówek czuwać będzie autorskie oprogramowanie OLIMP. Zgodnie z umową, zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec marca 2018 r.Dotychczas system OLIMP został wdrożony przez WASKO na kilkudziesięciu obiektach sportowych i wystawienniczych w całej w Polsce, w tym na obiektach piłkarskiej ekstraklasy. W samej Łodzi będzie funkcjonował już na 4 obiektach sportowych, w tym na 3 stadionach, które zostały wybudowane w mieście na przełomie ostatnich 3 lat.
 

Sport Arena z systemem Olimp

Łódzka Sport Arena to kolejny obiekt sportowy w Polsce, który zostanie wyposażony w system kontroli ruchu osobowego i sprzedaży biletów przygotowany przez specjalistów z WASKO.

Umowa podpisana ze spółką IRBIS Company obejmuje swym zakresem skonfigurowanie serwerów kontroli dostępu pracujących w klastrze wysokiej dostępności (HA) oraz dostawę palmtopów do walidowania biletów z dedykowaną, autorską aplikacją.Autorskie oprogramowanie OLIMP firmy WASKO S.A. dotychczas wdrożone zostało na kilkudziesięciu obiektach sportowych i wystawienniczych w całej w Polsce, w tym na wielu obiektach piłkarskiej ekstraklasy. Sport Arena będzie trzecim już w Łodzi obiektem sportowym, po stadionach ŁkS-u i Widzewa, wyposażonym w oprogramowanie OLIMP.W swoim zamyśle łódzka Sport Arena będzie obiektem sportowym i rekreacyjnym. Ma spełniać wszystkie wymagania związków sportowych odnośnie organizacji meczów w rozgrywkach ligowych. Przy międzynarodowych imprezach w Atlas Arenie obiekt będzie pełnił rolę zaplecza treningowego. Zgodnie z umową, zakończenie wdrażania systemu kontroli ruchu osobowego i sprzedaży biletów firmy WASKO w Sport Arenie planowane jest pod koniec grudnia 2017 r.

Monitoring miasta Toruń

W dniu 28.08.2017 firma WASKO S.A zawarła umowę z Gminą Miasta Toruń na dostawę 39 kamer szybkoobrotowych PTZ IP wraz z akcesoriami produkowanych przez jednego z liderów w dziedzinie systemów wizyjnych – AXIS COMMUNICATIONS.Kamery dostarczone przez WASKO S.A. będą zainstalowane w kluczowych miejscach Torunia i strzegły bezpieczeństwa mieszkańców jak i zarówno wszystkich osób przebywających w mieście.Wartość umowy to niespełna 500 tysięcy złotych. Dostawa kamer jest kontynuacją projekty BIT-CITY – rozpoczętą w 2015 roku.

Modernizacja stadionu miejskiego w Opolu

WASKO S.A. podpisało umowę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Opolu na modernizację stadionu Miejskiego, polegającą na gruntownej przebudowie stref wejścia na stadion. W ramach wykonywanych prac WASKO S.A. wykona nowe budynki kasowe oraz przebuduje istniejącą strefę wejścia na stadion poprzez instalację bramofurt stadionowych wysokich, dostarczy i zainstaluje zaawansowane, dualne czytniki stadionowe walidujące własnej produkcji, kamery do utrwalania wizerunku kibiców oraz wybuduję wymaganą infrastrukturę teletechniczną. Nad bezpiecznym przebiegiem imprez masowych i kontrolą ruchu osobowego na stadionie, czuwać będzie autorskie oprogramowanie OLIMP, które z powodzeniem zostało wdrożone na blisko 30 obiektach w całej w Polsce, w tym na stadionach ekstraklasy. Zgodnie z umową zakończenie całej inwestycji planowane jest pod koniec czerwca 2017r.