WASKO S.A. wykona dla Banku Ochrony Środowiska system zarządzania wydrukiem

W ramach umowy WASKO SA dokona instalacji systemu zarządzania drukiem, dostarczy urządzenia niezbędne do jego funkcjonowania oraz przez kilka lat będzie realizować wsparcie techniczne dla aplikacji, a także dostarczać materiały eksploatacyjne.Ponadto wykonany zostanie system centralnego skanowania, którego zadaniem będzie wspieranie pracy systemu obiegu dokumentów w BOŚ.
obieg_dok