Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego e-Świętokrzyskie

WASKO S.A. zawarło z Gminą Kielce umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”.

Do końca 2020 roku eksperci WASKO S.A. będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe oraz konsultacyjne w zakresie infrastruktury, tj.: routerów, urządzeń dla bezpieczeństwa pracy w sieci typu Firewall, telefonii IP, oprogramowania do zarządzenia infrastrukturą MPLS, Firewalli i przełączników do sieci LAN, urządzeń do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi, infrastruktury serwerowej typu BLADE, macierzy dyskowej, systemu do zarządzania backupem. Infrastruktura oparta jest o rozwiązania następujących producentów: Juniper Networks, Hitachi Vantara, HPE, Avaya i AudioCodes.

WASKO S.A. świadczy w województwie świętokrzyskim usługi serwisu i konsultacji nieprzerwanie od 2013 roku, kiedy to uruchomiona została szybka sieć miejską klasy MPLS o przepustowości 100 Gb/s w rdzeniu.

System przetwarzania danych dla Województwa Śląskiego

WASKO S.A. podpisało umowę z Województwem Śląskim na dostawę systemu przetwarzania danych, który zostanie zbudowany w oparciu o serwery ETERIO. Inżynierowie WASKO S.A. przez najbliższe pięć lat będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie dostarczonego sprzętu.

WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania danych, systemów wysokiej dostępności i ciągłości funkcjonowania.

Zapewniamy Cyber-bezpieczeństwo w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

W dniu 20 sierpnia 2018 WASKO S.A. zawarło z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, umowę, której przedmiotem jest zapewnienie pełnej funkcjonalności oraz utrzymanie środowiska Palo Alto –  Next-Generation Security Platform – zaprojektowanego przez WASKO S.A. rozwiązania służącego do zabezpieczenia zasobów teleinformatycznych WSA. Używając tej nowatorskiej platformy, przedsiębiorstwa i jednostki rządowe mogą zabezpieczać swoje sieci komputerowe oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z coraz bardziej złożonych i rozpowszechnionych aplikacji, jednocześnie zapewniając ochronę przez zagrożeniami występującymi w cyberprzestrzeni.Podstawowym składnikiem platformy, opracowanej przez firmę Palo Alto Networks, jest tzw. firewall nowej generacji, zapewniający możliwość filtracji pakietów dotyczących określonych aplikacji, także na podstawie identyfikatorów użytkowników i zawartości pakietów oraz umożliwiający kontrolę zintegrowaną z firewallem. Produkty Palo Alto Networks są zgodne z wieloma wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń sieci, od centrum danych do granicy – styku z Internetem, także w przypadku rozproszonego przedsiębiorstwa, z biurami oddziałowymi i coraz większą liczbą urządzeń przenośnych. Produkty Palo Alto Networks są używane przez ponad 12 500 klientów w ponad 100 krajach.WASKO wspiera swoich Klientów i Partnerów w szerokim zakresie wiedzy i usług w obszarze cyberbezpieczeństwa w ich organizacjach.

WASKO prezentuje nowe projekty na Kongresie w Opolu!

W dniach 17 – 18 października 2016 roku odbył się Kongres Samorządowy w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu. Tematyka została oparta na trzech osiach działalności samorządu terytorialnego w Polsce czyli na osi rozwoju, osi ekonomicznej oraz Smart City.Grupa WASKO zaprezentowała własne rozwiązania, projekty i doświadczenia w obszarze inteligentnego miasta i systemu transportu. Gośćmi Kongresu byli: Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola i Marcin Ociepa – Przewodniczący Rady Miasta Opola.

Grupa Kapitałowa WASKO na Katowickim XIV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

W dniach 22-23 września br. w Katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyło się XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Podczas forum poruszono problematykę związaną m.in. z e-usługami w administracji, Centrum Usług Wspólnych w zarządzaniu oświatą, promocji miast przez kulturę, nowoczesnej technologii w opiece nad seniorami czy cyfryzacji obszarów wiejskich. Każde wystąpienie zachęcało do szerszej dyskusji. W tegorocznym forum wzięło udział około 1000 osób. Grupa Kapitałowa WASKO reprezentowana była przez Prezesa Zarządu Pawła Kucha oraz Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Sprzedaży Grzegorza Masternaka z zespołem specjalistów spółki COIG SA. W sesji pt. „E-usługi w administracji, Zarządzanie informacją i dokumentacją w CUW” jako ekspert wystąpił Roman Nowak Dyrektor pionu administracji publicznej COIG. Na forum obecnych było wielu naszych klientów, którzy byli naszą najlepszą referencją w trakcie samorządowych spotkań.
 

Budowę dowiązań światłowodowych dla MON

Dnia 31.08.2016r. została zawarta umowa pomiędzy WASKO S.A. a Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi – jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, na budowę dowiązań światłowodowych pomiędzy kompleksami w garnizonie Kraków. W ramach realizacji przedmiotu umowy, WASKO S.A. wybuduje rurociągi, kanalizację i sieć kabli światłowodowych oraz wewnętrzne instalacje teleinformatyczne i elektryczne wraz systemami zasilania, zgodnie z założeniami projektu. Wszystkie prace zostaną wykonane w ciągu 200 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy.
mon