Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Przeznaczenie

 

Systemy ochrony perymetrycznej oferowane przez WASKO są przeznaczone do ochrony rozległych obiektów przemysłowych, stref wyłączonych z ruchu cywilnego (lotnisk, ujęć wody pitnej, zakładów obrotu materiałami niebezpiecznymi, obiektów militarnych), a także granic i stadionów. Celem i zadaniem systemu zabezpieczenia każdego chronionego obiektu jest przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom (np. o charakterze terrorystycznym) i uniemożliwienie wyrządzenia szkód, w tym poszkodowania osób, spowodowania strat materialnych czy zakłócenia funkcjonowania obiektu.

 

 

Działanie

 

Ze względu na duże zróżnicowanie chronionych obiektów, zarówno pod względem technologicznym (sposób funkcjonowania, obszar funkcjonowania, ochrona fizyczna itp.), jak również pod względem organizacyjnym (obowiązujące normy oraz standardy bezpieczeństwa) katalog możliwych zagrożeń dla takich obiektów zawiera wiele kategorii, zarówno bezpośrednio zależnych od działań człowieka (terroryzm, akty wandalizmu, celowe uszkodzenia), jak również będących następstwem katastrof naturalnych i ekstremalnych warunków pogodowych. W związku z tym kompleksową ochronę tego typu obiektów należy rozpatrywać wieloaspektowo.

system-ochrony-perymetrycznej_06

 

system-ochrony-perymetrycznej_10

Systemy ochrony perymetrycznej dzielimy na 3 kategorie A, B i C w zależności od wielkości obiektu oraz jego charakteru. Przykładem obiektów klasy A są stacje bazowe telefonii komórkowej, wyniesione obiekty radionawigacyjne, gdzie zakres wdrożenia obejmuje podstawowe podsystemy bezpieczeństwa (ochrona obwodowa, ochrona przeciwpożarowa, kontrola dostępu). Dla obiektów klasy B przewiduje się wdrożenie szerszego zakresu rozwiązań bezpieczeństwa (czujniki ruchu, system nadzoru, radary) w zależności od potrzeb. Można do nich zaliczyć zakłady przemysłowe. Przykładem obiektów klasy C są lotniska, gdzie pojawiają się nowe wymagania dotyczące ochrony i bezpieczeństwa (biometria, termowizja).

 

Architektura systemu bezpieczeństwa umożliwia taką konfigurację elementów systemu, która będzie optymalna dla danego odbiorcy wdrożenia. Zakres proponowanego wdrożenia może być dopasowany w sposób elastyczny do wymagań odpowiadających aktualnym potrzebom. Może on obejmować różny zakres rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych.

system-ochrony-perymetrycznej_14

 

Architektura systemu

 

system-ochrony-perymetrycznej_17

 

Wdrożenia

 

Firma WASKO S.A. wielokrotnie podejmowała realizacji projektów zmierzających do poprawy bezpieczeństwa obiektów zarówno w instytucjach publicznych, jak i w zakładach prywatnych. WASKO S.A. posiada własne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, a także integruje komponenty dostawców zewnętrznych. W zakresie zabezpieczenia mienia i osób oferujemy systemy kontroli ruchu osobowego, które zostały wdrożone w wielu zakładach i instytucjach. Systemy te umożliwiają identyfikację osób ograniczając dostęp do wybranych pomieszczeń lub stref oraz wizualizację stanów zagrożenia na terenie danego obiektu. Urządzenia dostępowe uniemożliwiają wejście na teren obiektu osobom niepowołanym, pozwalają natomiast kontrolować ruch osób uprawnionych w strefach chronionych poprzez ich identyfikację oraz rejestrację. Dodatkowo rejestrowane są przejścia przez punkty kontrolne, umożliwiające monitorowanie aktualnej sytuacji oraz generowanie szczegółowych raportów dotyczących wybranych lub wszystkich zdarzeń. Dzięki systemom kontroli ruchu osobowego wdrożonym przez WASKO S.A. jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa dla tysięcy uczestników imprez na wielu stadionach w kraju, a także w zakładach pracy i instytucjach rządowych. Systemy firmy WASKO S.A. były wykorzystywane podczas Polskiej Prezydencji w UE. Proponowane systemy wykorzystują szeroką gamę kart dostępowych i czytników, a także najnowsze rozwiązania z dziedziny biometrii.

Systemy kontroli dostępu oraz kontroli ruchu osobowego zostały wdrożone w takich instytucjach jak:

 • system akredytacji dla Polskiej Prezydencji w UE,
 • Kompania Węglowa,
 • Jastrzębska Spółka Węglowa,
 • GAZ-SYSTEM w Świerklanach,
 • budynek firmy Steria Polska Sp. z o.o.,
 • obiekt Śląskiej Biofarmy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach,
 • PKM Jaworzno,
 • stadion Piasta Gliwice.
 • stadion Polonii Bytom,
 • stadion Górnika Zabrze,
 • stadion GKS Bełchatów,
 • stadion Wisły Puławy,
 • stadion Kotwicy Kołobrzeg,
 • stadion Odry Wodzisław,
 • stadion Culavii Inowrocław,
 • stadion Zagłębia Sosnowiec,
 • stadion Zagłębia Lubin itd.

 


 

 

W sytuacjach zagrożenia skuteczność Systemów Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru bezpośrednio wpływa na pomyślność akcji ratowniczej. Postęp w technice pozwolił na stworzenie urządzeń sygnalizacji pożarowej, które nie tylko efektywnie wykrywają pożary we wczesnej fazie rozwoju, ale również zapewniają integrację systemu z pozostałymi urządzeniami i systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe danego obiektu. Oferowane przez firmę WASKO S.A. systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru są tworzone z zastosowaniem szerokiej gamy czujników optycznych, jonizacyjnych, temperaturowych oraz innych podłączonych do mikroprocesorowych central sygnalizacji pożaru. Dzięki nim szybko i precyzyjnie można zlokalizować pożar zapewniając bezpieczeństwo ludzi, obiektów oraz ich użytkowania. Dodatkowo algorytmiczna analiza sygnałów pożarowych w detektorze, umożliwia zmniejszenie liczby fałszywych alarmów, co bezpośrednio wpływa na pracę całego systemu oraz zintegrowanych z nim innych urządzeń.

Systemy Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru zostały wdrożone przez firmę WASKO S.A. w następujących instytucjach:

Instytut Medycyny Pracy im. prof.J.Nofera w Łodzi,

 • Jastrzębska Spółka Węglowa,
 • Przepompownie gazu ziemnego na rurociągu Jamalskim (w trakcie prac),
 • szpital w Bochni,
 • szpital w Sosnowcu,
 • obiekt Śląskiej Biofarmy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach,
 • Katowicki Holding Węglowy,
 • Przejście Graniczne w Krościeńku.

Firma WASKO S.A. stworzyła system wspomagający pracę przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w zakresie wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi oraz obsługi zgłoszeń. System umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych pochodzących z różnorodnych urządzeń infrastruktury przemysłowej. System ten jest doskonałym narzędziem dla zakładów przemysłowych o zróżnicowanym parku maszynowym oraz przedsiębiorstw przeprowadzających złożone procesy technologiczne, wymagających niezawodnych rozwiązań teleinformatycznych dla celów stałego ich nadzoru i kontroli. System posiada funkcje odzwierciedlania zasobów na różnych poziomach złożoności, uwzględniając pojedyncze elementy automatyki, poziomy systemu sterowania podzespołami, pojedyncze instalacje przemysłowe, a także poziom wyodrębnionej jednostki organizacyjnej (zakładu) lub całego przedsiębiorstwa. Dzięki tej funkcji zasoby infrastruktury stają się bardziej przejrzyste i łatwe w utrzymaniu. Firma WASKO S.A. wdrożyła swoje systemy między innymi w następujących przedsiębiorstwach przemysłowych: – Huta Zabrze –monitoring maszyn Zakładu Budowy Maszyn, – PEC Ruda Śląska – system transmisji, magazynowania oraz wizualizacji danych, – MPWiK Jaworzno – system zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną, – SWiK Strzelce Opolskie – system zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną, – Górnośląska Spółka Gazownictwa – system zarządzania siecią dystrybucji gazu, – Pomorski Operator Sieci Dystrybucyjnej – system zarządzania siecią dystrybucji gazu, – Centrum Onkologii Warszawa – system zarządzania infrastrukturą, – GAZ-SYSTEM – system kolekcji i agregacji danych pomiarowych pochodzących z ponad dwóch tysięcy urządzeń pomiarowych, z terenu całej Polski, – TP S.A. – system zarządzania warstwą mediacji danych, – Multimedia Polska – system zarządzania siecią teletransmisyjną i komutacyjną.

 

Oferta

 

Proponujemy opracowanie koncepcji rozwojowego, spójnego systemu zabezpieczenia technicznego, wspierającego system ochrony zakładu, służby dyspozytorskie i ratownictwa chemicznego w zakresie: – ochrony osób i mienia (w tym pomostów technologicznych), – kontroli stanu zakładu i szybkiego wykrywania awarii, pożarów, wybuchów, – koordynacji zadań zmierzających do usunięcia awarii, pożaru, wybuchu, – monitorowania newralgicznych instalacji chemicznych, które mogą stworzyć duże zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub mogą stać się celem ataków terrorystycznych. Dla uzyskania dużej skuteczności działania system bezpieczeństwa powinien wykorzystywać:

 • mieszane technologie detekcji (np. ogrodzeniowe czujniki perymetryczne, czujniki zakopywane, bariery wirtualne),
 • mieszane technologie zobrazowania w warunkach dzień/noc (np. kamery wizyjne i termowizyjne),
 • mieszane technologie naprowadzania i śledzenia (np. bariery aktywne i zestawy kamer wideo oraz dodatkowo kamery termowizyjne),
 • technologię automatycznego rozpoznawania, identyfikacji w czasie śledzenia intruza, w tym inteligentnego rozpoznania i fuzji obrazów z kilku czujników („inteligentny” system nadzoru).

Skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom bezpieczeństwa powstaje w wyniku integracji systemów, działań służb ochrony i odpowiednich procedur działania. Niezbędne jest zatem dokonanie audytu sytuacji zakładu/obiektu, uwzględniającego zarówno posiadaną i planowaną infrastrukturę bezpieczeństwa, jak również wdrożone rozwiązania i procedury organizacyjne. Działanie to pozwoli na opracowanie opisu systemu zabezpieczenia technicznego, wstępnego kosztorysu wykonania systemu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla projektu technicznego oraz wdrożenia systemu.