Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

01 lutego 2016

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 2, na mocy której powierzono obowiązki pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A. Panu Tomaszowi Macalikowi – Członkowi Zarządu Spółki. Pan Tomasz Macalik pełnił funkcję Członka Zarządu WASKO S.A. od dnia 18 lutego 2013 roku.Równocześnie Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 3, na mocy której w skład Zarządu powołano Pana Przemysława Ligenzę, który od dnia 01 lutego 2016 roku będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A.Tym samym od dnia 01 lutego 2016 roku Zarząd WASKO S.A. działa w następującym pięcioosobowym składzie:Wojciech Wajda – Prezes Zarządu Paweł Kuch – Wiceprezes Zarządu Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu Tomasz Macalik – Wiceprezes Zarządu Przemysław Ligenza – Wiceprezes ZarząduInformacja o nowym Członku Zarządu WASKO S.A.:Pan Przemysław Ligenza – dr nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2004 – 2012 był zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki – ostatnio jako Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego. W latach 2012- 2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Pan Przemysław Ligenza jest głównym autorem kilku dokumentów rządowych i legislacyjnych, w tym rozwiązań systemowych w nowej ustawie o rezerwach strategicznych. Jest również współautorem Komentarza do Ustawy o rezerwach strategicznych. Pan Przemysław Ligenza został odznaczony brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju. W latach 2010 – 2013 pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. Ponadto był członkiem rad nadzorczych innych spółek prawa handlowego oraz wykładowcą akademickim. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Euromedicus Sp. z o.o.Zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd WASKO S.A. informuje, że: – Pan Przemysław Ligenza nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie zasiada w organach podmiotu konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A., – Pan Przemysław Ligenza nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego