Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

02 lipca 2016

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016r. pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi tj. COIG S.A. oraz GABOS SOFTWARE sp. z o.o. a ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach została zawarta Umowa Wieloproduktowa kredytu bankowego.Bank przyznał odnawialny Limit Kredytowy w ramach Umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w wysokości 36.000.000,00 zł _trzydzieści sześć milionów złotych 00/100_ w okresie od dnia 30.06.2016r. do dnia 29.06.2017r.W ramach Umowy poszczególne Spółki z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. otrzymały następujące limity:WASKO S.A. maksymalnie 30 mln zł, w tym: – maksymalnie 10 mln zł na kredyt obrotowy w rachunku bankowym, – maksymalnie 20 mln zł na Inne usługi w formie gwarancji bankowych do 12 miesięcy oraz akredytywy do 180 dni, – maksymalnie 20 mln zł na inne usługi w formie gwarancji bankowych do 84 miesięcy.COIG S.A. maksymalnie 5 mln zł, w tym: – maksymalnie 5 mln zł na kredyt obrotowy w rachunku bankowym, – maksymalnie 5 mln zł na inne usługi w formie gwarancji bankowych do 48 miesięcy oraz akredytyw do 180 dni.GABOS SOFTWARE sp. z o.o. maksymalnie 1 mln zł, w tym: – maksymalnie 1 mln zł na kredyt obrotowy w rachunku bankowym, – maksymalnie 1 mln zł na inne usługi w formie gwarancji bankowych do 42 miesięcy.Zabezpieczenia: WASKO S.A. – Zastaw rejestrowy na zapasach 3,5 mln zł oraz weksel własny in blanco. COIG S.A. – Zastaw rejestrowy na środkach trwałych do pełnej wartości środka trwałego oraz weksel własny in blanco. GABOS SOFTWARE sp. z o.o. – weksel in blanco.Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na dzień 31.03.2016 wynosiły 186,9 mln zł.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133_.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego