Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

25 maja 2021

Numer raportu: 12/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 25 maja 2021r. umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Bankiem”). Na mocy umowy Bank udziela WASKO S.A. limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów złotych 00/100).

W ramach Limitu Bank udzielił Emitentowi sublimitów na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań́ Kredytobiorcy wobec beneficjentów gwarancji. Emitent jest uprawniony do wykorzystania Limitu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 24 maja 2022r. Oprocentowanie zostało ustalone w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej niewysokości stawki referencyjnej (WIBOR 1M), powiększonej o marżę Banku.

W ramach zabezpieczenia spłaty kredytu Spółka zobowiązuje się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaści milionów złotych 00/100) z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 24 maja 2032r., o treści uzgodnionej z Bankiem.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego