Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

12 października 2016

Zarząd WASKO S.A. (Spółka) zawiadamia, iż otrzymał informację o podpisaniu w dniu 11.10.2016 r. umowy przez kontrahenta tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczącej kompleksowego wykonania modernizacji gazowego węzła przesyłowego w miejscowości Lwówek. Zakres prac dotyczy m.in. wykonania robót budowlanych, dostawy urządzeń wraz z montażem oraz wymiany systemu pomiarowo-rozliczeniowego.Wynagrodzenie Spółki z tytułu realizacji Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 8.831.400,00 zł (osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta złotych) brutto. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni o daty doręczenia faktury VAT wraz z kopią wniosku o płatność oraz kopią protokołu z odbioru częściowego lub końcowego.Termin realizacji kontraktu wynosi 24 miesięcy od dnia jej zawarcia. Spółka udzieli 5 letniej gwarancji oraz rękojmi na przedmiot wykonanych prac z wyjątkiem systemu informatycznego, który został objęty 2 letnią gwarancją. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, jakie mogą być żądane względem Spółki, w szczególności:
  1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  2. za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  3. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WASKO S.A. – 20% wynagrodzenia brutto.
Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30 % kwoty wynagrodzenia brutto. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego