Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

11 maja 2017

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego przez WASKO S.A. w roku obrotowym 2016 składanego Radzie Nadzorczej Spółki oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Mając na uwadze osiągnięcie w roku obrotowym 2016 przez WASKO S.A. oraz przez Grupę Kapitałową WASKO niższych od oczekiwań wyników finansowych, Zarząd WASKO S.A. stoi na stanowisku, aby zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 3 589 382,77 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy) pozostawić w Spółce i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. W ocenie Zarządu środki te pozwolą na dokonywanie kolejnych inwestycji w rozwój Spółki, co jest niezbędnym elementem poprawy wyników finansowych w przyszłości.Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2016 podejmie Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A.Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego