Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

31 grudnia 2010

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia br. WASKO S.A. jako Lider Konsorcjum podpisała z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław dwie umowy dotyczące zaprojektowania i wykonania Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu o łącznej wartości 109,6 mln zł brutto. Podpisanie umów nastąpiło w wyniku przeprowadzonego przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław postępowania na “Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych”, w którym ofertę złożoną przez Konsorcjum WASKO S.A. (Lider Konsorcjum) i GERTRUDE S.A.E.M z siedzibą we Francji uznano za najkorzystniejszą, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2010 z dnia 19.10.2010 r.Przedmiotem pierwszej umowy jest wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie wynikającym z potrzeb Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w aglomeracji i we Wrocławiu – etap I”, przez co rozumie się zaprojektowanie i wykonanie części Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu wraz z dostawą urządzeń i oprogramowania, wykonanie usług wdrożenia systemu oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. Wartość tej umowy wynosi 42,3 mln zł brutto. Umowa zostanie zrealizowana do końca marca 2012 roku. W ramach podpisanej umowy Konsorcjum WASKO S.A. i GERTRUDE S.A.E.M wykona następujące zadania: 1) wdrożenie sterowania ruchem zapewniającego uprzywilejowanie tramwajów na skrzyżowaniach wraz z uruchomieniem funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem, 2) wdrożenie sterowania ruchem na skrzyżowaniach w Obszarze Centralnym, 3) wdrożenie Dynamicznej Informacji Przystankowej na przystankach autobusowych i tramwajowych, 4) wdrożenie funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem z funkcjami optymalizacji ruchu oraz wdrożenie funkcji Nadzoru Transportu Publicznego.Przedmiotem drugiej umowy jest wykonanie drugiego zadania dotyczącego Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie realizacji funkcji kluczowych nie wchodzących w zakres I etapu Projektu. Umowa ta dotyczy zaprojektowania i wykonania drugiej części Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu wraz z dostawą urządzeń i oprogramowania, wykonaniem usług wdrożenia systemu oraz wykonania niezbędnych robót budowlanych. Wartość umowy wynosi 67,3 mln zł brutto. Umowa ta zostanie zrealizowana do końca grudnia 2012 roku. W ramach tej umowy Konsorcjum WASKO S.A. i GERTRUDE S.A.E.M wykona następujące zadania: 1) wdrożenie sterowania ruchem na wybranych liniowych ciągach komunikacyjnych miasta, 2) wdrożenie sterowania ruchem, 3) wdrożenie Dynamicznej Informacji Przystankowej na wytypowanych przystankach autobusowych i tramwajowych, 4) wdrożenie podsystemu informacji o warunkach ruchu, 5) wdrożenie podsystemu informacji parkingowej, 6) wdrożenie wideo nadzoru na wytypowanych skrzyżowaniach, 7) wdrożenie funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem.Inteligentny System Transportu (ITS) ma zapewnić realizację w określonym obszarze Wrocławia funkcji uznanych za kluczowe. Głównym celem projektu jest uzyskanie lepszych i zgodnych z polityką Miasta Wrocław warunków przemieszczania się pojazdów z zastosowaniem priorytetu dla komunikacji zbiorowej (Tramwaj Plus) jak również innych użytkowników dróg w obszarze objętym pracą systemu. Realizacja umów powinna umożliwić służbom miejskim efektywne zarządzanie ruchem i transportem publicznym oraz udostępniać bogaty materiał analityczny do procesów planowania i projektowania rozwoju infrastruktury transportowej.Priorytetem systemu jest wsparcie stabilnego poziomu mobilności komunikacji miejskiej (absolutny priorytet tramwajowy/ częściowy priorytet autobusowy) oraz rzetelne informowanie pasażerów we właściwym miejscu i czasie o ich możliwościach transportowych dotarcia do danej dzielnicy miasta, co zwiększy komfort planowania i realizacji dalszej podróży w korelacji z zaistniałą sytuacją ruchową. Funkcjonowanie systemu powinno również zapewnić użytkownikom dróg możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji o warunkach ruchu z wykorzystaniem szerokiego spektrum nośników informacji.Partner WASKO S.A. – spółka GERTRUDE S.A.E.M. ma siedzibę w Bordeaux we Francji, a głównym profilem jej działalności jest projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych oraz specjalistycznych aplikacji z zakresu inżynierii ruchu drogowego.W umowach przewidziano kary umowne – największa kara w wysokości 10% wartości umowy dotyczy przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 50 tys. zł za każdy dzień zwłoki.Jako kryterium uznania podpisanych umów za znaczące uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec III kwartału 2010 r. wynosiły 156 804 tys. zł.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego