Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

29 października 2018

Numer raportu: 37/2018
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (Zamawiający) na OR Przedbórz i Tarnobrzeg.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie Obiektu Radiokomunikacyjnego Przedbórz (OR Przedbórz) i Obiektu Radiokomunikacyjnego w Grębowie (OR Tarnobrzeg) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Oferta WASKO S.A. z łączną ceną brutto 6 046 680,00 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł 00/100) została wybrana jako najkorzystniejsza w następującym zakresie:

Część nr 1 – Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego Przedbórz (OR Przedbórz) Cena oferty brutto: 2 875 740,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści zł 00/100).

Część nr 2 – Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego w Grębowie (OR Tarnobrzeg). Cena oferty brutto: 3 170 940,00 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści zł 00/100).

Kryterium oceny ofert stanowiły:
Cena – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji, jakości i rękojmi za wady – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji zamówienia – 20 % = 20 pkt
W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Emitenta jest najkorzystniejsza.

O fakcie podpisania umowy z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego