Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

13 grudnia 2019

Numer raportu: 37/2019
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze w dniu 13 grudnia 2019 r. oferty złożonej przez konsorcjum firm (zwanym dalej Wykonawcą) w składzie:

WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach – Lider Konsorcjum oraz
TRAX elektronik A. MORYC, M. TOMECKI, L. TURCZYŃSKI Sp. j. z siedzibą w Krakowie – Uczestnik Konsorcjum, w postępowaniu ogłoszonym przez Skarb Państwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie (zwanego dalej Zamawiającym) pn. „Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A4 i A8 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu” na: zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, uruchomienie modułów rozproszonych w pasie drogowym przez integrację ich z Systemem Centralnym KSZR wraz z usługami rozwoju oraz wsparcia i utrzymania wszystkich elementów systemu, część 2 – w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu (drogi A4 i A8) oraz CZR Wrocław – Widawa.

Prowadzącym postępowanie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,20 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy), z czego na WASKO S.A. przypada około 24%.

Dodatkowo Wykonawca złożył ofertę na prace objęte prawem opcji, których łączna wartość nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia głównego.

Kryterium oceny ofert stanowiły:
Cena – 60%
Kryteria pozacenowe – 40%, w tym:
Nieinwazyjne rozwiązania techniczne (NRT) – 20%
Koszt utrzymania (Cu) – 20%.

Termin realizacji przedmiotu oferty wynosi 840 dni o dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego