Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

23 listopada 2021

Numer raportu: 40/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 23 listopada 2021 r. od spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. o dokonaniu wyboru przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku – lidera Zamawiających działających wspólnie z :

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku,
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
3. Katowickie Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach,
4. Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,
5. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu,
6. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej,
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie,
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu,
10.Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
11.Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich,
12.Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
13.Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
14.Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach,
15.Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ( zwani dalej Zamawiającym), oferty GABOS SOFTWARE Sp. z o.o., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED.
Wartość oferty wynosi 5 510 400,00 zł brutto (słownie: pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy czterysta złotych 00/100).
Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania z terminem realizacji: maksymalnie do 30.12.2022 r.

Kryterium oceny ofert stanowiły:
Cena – 45 %
Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia – 20 pkt.
Funkcjonalność systemu – 32 pkt.
Aspekt społeczny, rozumiany jako skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej 2 osób, z których każda posiada status niepełnosprawnej – 3%

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez GABOS Software sp. z o.o uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100 pkt.

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z Zamawiającym. O fakcie podpisania umowy przez GABOS Software sp. z o.o. Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego