Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

18 sierpnia 2020

Numer raportu: 25/2020
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający) oferty konsorcjum (Wykonawca), w skład którego wchodzi: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Konsorcjum, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800”

Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie”) jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 33 286 752,00 zł brutto w tym:
1) zamówienie podstawowe (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 983 803,10 zł brutto; z czego na Emitenta przypada 8 595 203,10 zł brutto

2) prawo opcji (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 302 948,90 zł brutto, z czego na Emitenta przypada 75% przychodu brutto z tytułu zamówień opcjonalnych.

Termin realizacji zamówienia w zakresie:
1) zamówienia podstawowego wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy.

2) prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (gdy Zamawiający złoży zawiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji)

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy sprzętu w ramach prawa opcji, w terminie 45 od dnia otrzymania Zawiadomienia o skorzystaniu z Prawa opcji.

Kryterium oceny ofert stanowią:
Cena – 60 pkt
Termin dostawy sprzętu wraz z wdrożeniem w zakresie zamówienia podstawowego – 40 pkt

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez konsorcjum, którego Liderem jest Emitent, została wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku braku odwołania od czynności wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego