Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

22 listopada 2019

Numer raportu: 31/2019
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający) oferty konsorcjum (Wykonawca), w składktórego wchodzi: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Konsorcjum, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi VSP F1500 na potrzeby projektu CHD”

Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie”) jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 13 025 700,00 zł brutto w tym:
1) zamówienie podstawowe (dostawa Sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 7 995 123,00 zł brutto;
2) prawo opcji (dostawa Sprzętu) wynosi 5 030 577,00 brutto.


Termin realizacji zamówienia w zakresie:
1) zamówienia podstawowego wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy.
2) prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (gdy Zamawiający złoży zawiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji)

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy Sprzętu w ramach prawa opcji, w terminie 45 od dnia otrzymania Zawiadomienia o skorzystaniu z Prawa Opcji.

Kryterium oceny ofert stanowiły:
Cena – 60 pkt
Termin dostawy sprzętu wraz z wdrożeniem w zakresie zamówienia podstawowego – 40 pkt

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Konsorcjum firm, w tym WASKO S.A. jako Lider Konsorcjum, jest najkorzystniejsza. W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum firm w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy przez Konsorcjum, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego