Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

14 maja 2021

Numer raportu: 9/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Infrastruktura serwerowa i oprogramowanie wirtualizacyjne na potrzeby usługi SaaS EZD RP” znak postępowania: ZZOSE.2111.2.2021.60.RST [EZDRP]. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury sprzętowej i programowej obejmującej serwery, oprogramowanie wirtualizacyjne (wirtualizacja mocy obliczeniowej oraz wirtualizacja przechowywania danych – SDS), zarządzalne przełączniki sieciowe.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 5 996 238,93 zł brutto.

Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na dostarczany sprzęt i oprogramowanie. W ramach zamówienia należy również zapewnić asystę techniczną przez okres 6 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Uruchomienia Systemu.

Termin wykonania zamówienia wynosi 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem iż zgodnie z ofertą Emitenta, dostawa urządzeń i oprogramowania nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert stanowią:
Cena – 75 pkt
Termin realizacji zamówienia – 25 pkt

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Emitenta, została wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku braku odwołania od czynności wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego