Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

07 maja 2021

Numer raportu: 08/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający) oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – dostawa serwerów stelażowych”, znak sprawy: PN/59/20/HCKY.

Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie”) jest:

1) dostawa wraz z rozładunkiem 48 szt. serwerów stelażowych x86-64 wraz z oprogramowaniem (w tym 24 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 24 szt. w ramach prawa opcji),
2) wdrożenie polegające na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, jego integracji ze środowiskiem Zamawiającego,
3) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,
4) świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego przez okres 35 miesięcy.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6 943 104,00 zł brutto w tym:
1) zamówienie podstawowe (dostawa 24 szt. serwerów wraz z wdrożeniem) wynosi 3 471 552,00 zł brutto;
2) prawo opcji (dostawa 24 szt. serwerów wraz z wdrożeniem) wynosi 3 471 552,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia w zakresie:
1) zamówienia podstawowego wynosi do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
2) prawa opcji jest nie dłuższy niż 45 dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zawiadomienia o uruchomieniu opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia prawa opcji w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części dostawy składającej się na prawo opcji

Kryterium oceny ofert stanowią:
Cena – 60 Pkt.
rozbudowy pamięci operacyjnej – 20 pkt.
Termin dostawy Sprzętu wraz z wdrożeniem w zakresie zamówienia podstawowego – 10 pkt
Zastosowanie chłodzenia procesorów z wykorzystaniem technologii rurek cieplnych (ang. Heat pipe) – 5 pkt.
Zwiększoną szybkość transmisji danych pamięci operacyjnej – 5 pkt.
W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Emitenta, została wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku braku odwołania od czynności wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego