Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

27 lipca 2018

Numer raportu: 26/2018
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze ofert Emitenta jako najkorzystniejszych w postępowaniu organizowanym przez NASK Państwowy Instytut Badawczy na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca pod nazwą „Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu “Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, niezbędnych w celu dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE”) oraz świadczenia usług przy wykorzystaniu OSE. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Oferty WASKO S.A. zostały wybrane jako najkorzystniejsze w następującym zakresie:


  • Część nr 2  – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie łódzkim (szacowane 1218 lokalizacji). Cena brutto oferty: 5 289 331,49 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden 49/100),
 
  • Część nr 3 – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie podlaskim (szacowane 615 lokalizacji). Cena brutto oferty: 3 115 002,68 (słownie: trzy miliony sto piętnaście tysięcy dwa 68/100),
 
  • Cześć nr 4 – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie świętokrzyskim (szacowane 749 lokalizacji). Cena brutto oferty: 3 507 151,89 (słownie: trzy miliony pięćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden 89/100),
 
  • Część nr 5 – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie warmińsko – mazurskim (szacowane 793 lokalizacji). Cena brutto oferty: 4 388 616,94 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście 94/100),
 
  • Część nr 6 – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie wielkopolskim (szacowane 1745 lokalizacji). Cena brutto oferty: 7 580 288,59 zł (słownie: siedem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem 59/100).
 O fakcie podpisania umów z Zamawiającym na wykonanie zadań określonych w wybranych ofertach, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego