Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

29 lipca 2021

Numer raportu: 27/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 29 lipca 2021r. pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi tj. COIG S.A., GABOS SOFTWARE sp. z o.o., Logic Synergy Sp. z o.o. oraz podmiotem powiązanym ENTE Sp. z o.o., a ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) z siedzibą w Katowicach został zawarty aneks do Umowy Wieloproduktowej kredytu bankowego.

Na mocy aneksu Bank przedłużył Umowę Wieloproduktową do dnia 30 października 2022r. obniżając na wniosek Emitenta dotychczasową kwotę odnawialnego Limitu Kredytowego do kwoty 49.500.000,00 zł, słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 17.08.2021r. do dnia 30.10.2022r. W ramach Umowy poszczególne Spółki z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. otrzymały następujące sublimity:

WASKO S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 35.000.000,00 zł, słownie: trzydzieści pięć milionów złotych 00/100.
COIG S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 2.500.000,00 zł, słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100.
GABOS SOFTWARE sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 6.000.000,00 zł, słownie: sześć milionów złotych 00/100.
LOGIC SYNERGY Sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 1.000.000,00 zł, słownie: jeden milion złotych 00/100.

Zgodnie z Umową Kredyty Obrotowe w Rachunku Bankowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w stosunku rocznym w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o marżę Banku.

Strony utrzymały zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z postanowień Umowy Wieloproduktowej w następujących formach:
– Zastaw rejestrowy na zapasach,
– Cesja wierzytelności z tytułu realizacji wskazanych kontraktów,
– Weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi,
– Hipoteki umowne ustanowione na trzech nieruchomościach stanowiących własność Emitenta.

Strony umowy odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z Kredytu Odnawialnego.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego