Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

16 kwietnia 2021

Numer raportu: 06/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 16 kwietnia 2021 r. aneksu do umowy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Bankiem”) na udzielenie elastycznego kredytu odnawialnego.

Na mocy aneksu do umowy Emitent uprawniony jest do korzystania Kredytu w kolejnym okresie tj. do dnia 14 kwietnia 2022r. Na mocy umowy z 17.04.2019 roku Bank udzielił WASKO S.A. elastycznego kredytu odnawialnego, w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej.

O podpisaniu Umowy z mBank S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2019 z dnia 17.04.2019. Zgodnie z umową Bank pobierze odsetki obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego Kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa Stopie bazowej WIBOR jednomiesięczny w PLN powiększonej o marżę Banku.

W ramach zabezpieczenia spłaty kredytu WASKO S.A. zobowiązuje się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 13.000.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100) z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2023r., o treści uzgodnionej z Bankiem.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego