Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

10 października 2017

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 października 2017 r. konsorcjum firm (Konsorcjum): WASKO S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe VECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Członek Konsorcjum) podpisało umowę wykonawczą z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Zamawiający) dotyczącą świadczenia usług wydruku centralnego.
Wartość umowy wynosi 5,8 mln zł netto (7,1 mln zł brutto), z czego wynagrodzenie Emitenta wynosi 3,3 mln zł netto (4 mln zł brutto).
Przedmiotem umowy jest udostępnienie przez konsorcjum systemu centralnego drukowania dla oddziałów należących do Zamawiającego. Termin wdrożenia systemu wynosi 90 dni od dnia podpisania umowy, natomiast świadczenie usługi centralnego wydruku obejmuje okres 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru uruchomienia usługi. Konsorcjum udzieliło 48 miesięcznej gwarancji w ramach realizacji zamówienia od uruchomienia usługi u Zamawiającego.
W umowie przewidziano następujące kary umowne:
  • za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % netto niezrealizowanej części Umowy,
  • za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10 % netto wartości umowy,
  • za każdą rozpoczętą godzinę roboczą zwłoki ponad czas naprawy serwera wydruku, wynoszący 4 godziny robocze – w wysokości 0,1% wartości należnego Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia netto,
  • za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ponad czas naprawy urządzeń uwzględniający dojazd do siedziby klienta, wynoszący 8 godzin – w wysokości 0,1% wartości należnego Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia netto,
  • za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ponad czas przeglądu urządzeń uwzględniający dojazd do siedziby klienta, wynoszący 8 godzin – w wysokości 0,1% wartości należnego Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia netto,
  • za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ponad czas podstawienia urządzenia zastępczego o tych samych parametrach, wynoszący 24 godziny – w wysokości 0,1% wartości należnego Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia netto.
Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. “Świadczenie usługi wydruku centralnego dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (Zamawiający)”, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28 z dnia 27.09.2017r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego