Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

03 listopada 2017

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 3 listopada 2017 r. umowy wykonawczej z firmą FIBERLINK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilanach (Zamawiający), dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci NGA na terenie powiatu wielickiego i myślenickiego. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa sieci NGA, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu wybranych miejscowości powiatu myślenickiego oraz wielickiego możliwości korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Sieć NGA to infrastruktura telekomunikacyjna światłowodowa w standardzie FTTH GPON, którą Zamawiający będzie wykorzystywał w celu zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu do sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu o minimalnych przepustowościach 100/30 Mb/s.Wartość umowy wynosi 17,5 mln netto (21,5 mln zł brutto). Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 30.06.2020 r. WASKO S.A. udzieli w ramach realizacji umowy, od zakończenia przedsięwzięcia u Zamawiającego, z tytułu rękojmi za wady, gwarancji jakości:
  • dla wszystkich prac projektowych objętych Umową na okres 60 miesięcy,
  • dla wszystkich prac budowlanych i montażowych objętych Umową na okres 60 miesięcy,
  • dla materiałów, urządzeń, wyposażenia tworzącego Infrastrukturę sieciową, na okres zgodny z gwarancją producenta, jednak nie krócej niż 60 miesięcy.
W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
  • za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
  • za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w sytuacji, gdy w wyniku tego opóźnienia w wykonaniu umowy Zamawiający utraci środki unijne, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości utraconych środków nie wyższej niż 20% wynagrodzenia netto określonego w umowie,
  • za rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% Wynagrodzenia,
  • za opóźnienie we wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 644,3 tys. zł za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia następnego po dniu wyznaczonym na wniesienie zabezpieczenia, jednak nie więcej niż 50 % Wynagrodzenia.
Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia organizowanym przez firmę FIBERLINK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38 z dnia 27.10.2017 r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego