Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

28 października 2021

Numer raportu: 36/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 28 października 2021r. z COIG S.A. (spółką zależną Emitenta) z siedzibą w Katowicach umowy na udzielenie pożyczki pieniężnej.

Na mocy umowy COIG S.A. (Pożyczkodawca) udziela WASKO S.A. (Pożyczkobiorca) pożyczki pieniężnej w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej ze środków własnych Grupy Kapitałowej.

Pożyczka zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w transzach, w terminie do dnia 31.10.2021r. Łączna wartość wypłaconych transz nie może przekroczyć kwoty pożyczki, tj. 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Zgodnie z umową COIG S.A. pobierze wynagrodzenie z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości WIBOR 3M + 2% w skali roku, a oprocentowanie to będzie liczone od dnia wypłaty WASKO S.A. transzy pożyczki. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu pożyczki otrzymanej na podstawie Umowy wraz z należnym wynagrodzenia najpóźniej w terminie do dnia 31.12.2021 roku.

W ramach zabezpieczenia spłaty pożyczki Pożyczkobiorca wystawi weksel in blanco (1 szt.), który Pożyczkodawca ma prawo uzupełnić na kwotę odpowiadającą łącznej kwocie udzielonej pożyczki wraz z wynagrodzeniem COIG oraz z odsetkami karnymi określonymi w Umowie w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę umownego terminu zwrotu pożyczki.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego