Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

27 września 2021

Numer raportu: 31/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Wykonawca) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 27 września 2021r. umów: ze spółką zależną COIG S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółką zależną od COIG S.A. tj. Logicsynergy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Podwykonawcy) o podwykonawstwo w ramach projektu: „Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” realizowanego dla Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) . Przedmiotem umów jest m.in.:
– dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz z udzieleniem licencji w obszarze objętym zakresem podwykonawczym, wyspecyfikowanym w Umowie,
– przeprowadzenie Instruktaży dla osób wskazanych przez Wykonawcę,
– przeprowadzenie testów Oprogramowania oraz dostarczenie Dokumentacji.

Łączna wartość zawartych umów wynosi 13.343.667,00 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) w tym:
a) wynagrodzenie COIG S.A. – 9.117.423,00 złotych netto (słownie: dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złotych 00/100),
b) wynagrodzenie Logicsysnergy Sp. z o.o – 4.226.244,00 złotych netto (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złotych 00/100).

Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 31.12.2023r.
Na wykonany zakres prac Podwykonawcy udzielą WASKO S.A. 5 letniej gwarancji liczonej od daty 15.12.2021 r.
W umowach przewidziano m.in. następujące kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy – 12.000 zł;
b) w przypadku niedotrzymania czasów poziomu świadczenia usług:
• 1200 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dla wadliwości Zakresu podwykonawczego powodującej Awarię Krytyczną,
• 800 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dla wadliwości Zakresu podwykonawczego powodującej Awarię Poważną,
• 400 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dla wadliwości Zakresu podwykonawczego powodującej Awarię Istotną,
• 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dla wadliwości Zakresu Podwykonawczego powodującej Awarię Podstawową;
c) w przypadku niedotrzymania Poziomu Dostępności Systemu Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15.000 zł za każde obniżenie Poziomu Dostępności Systemu o każdy 1%. Łącznie kary umowne nie mogą przekroczyć wysokości 40% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto dla każdej z Umów.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Logicsynergy sp. z o.o. jest spółką zależną od COIG S.A., w której COIG S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
O podpisaniu umowy z NASK – Państwowy Instytut Badawczy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2021 z dnia 20.07.2021r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego