Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

13 sierpnia 2019

Numer raportu: 26/2019
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2019r. pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi tj. COIG S.A., GABOS SOFTWARE sp. z o.o., Logic Synergy Sp. z o.o. oraz podmiotem powiązanym ENTE Sp. z o.o. a ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) z siedzibą w Katowicach został zawarty aneks do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy.Na mocy aneksu Bank przedłużył Umowę Wieloproduktową do dnia 16 sierpnia 2020r. i podwyższył odnawialny limit kredytowy do wykorzystania z dotychczasowej kwoty 60.000.000 zł do kwoty 70.000.000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100 w okresie od dnia 16.08.2019r. do dnia 16.08.2020r.

W ramach Umowy poszczególne Spółki z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. otrzymały następujące sublimity:

WASKO S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 57.000.000,00 mln zł, słownie: pięćdziesiąt siedem milionów złotych 00/100,

COIG S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 3.000.000,00 zł, słownie: trzy miliony złotych 00/100,

GABOS SOFTWARE sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 3.500.000,00 zł, słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100,

LOGIC SYNERGY Sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 500.000,00 zł, słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100.

Zgodnie z Umową, kredyty obrotowe w rachunku bankowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w stosunku rocznym w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o marżę Banku.Strony ustaliły zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z postanowień Umowy Wieloproduktowej w następujących formach:

– zastaw rejestrowy na zapasach,
– cesja wierzytelności z tytułu realizacji wskazanych kontraktów gospodarczych,
– weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi,
– hipoteki umowne ustanowione na trzech nieruchomościach stanowiących własność Emitenta.


Strony umowy odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z kredytu odnawialnego.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego