Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

16 października 2019

Numer raportu: 27/2019
Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 października 2019 r. otrzymał informację od spółki zależnej FONON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Fonon) o podpisaniu przez Konsorcjum firm w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), Fonon, SPC-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz HERKULES INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Konsorcjum) aneksu nr 2 do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” (Umowa) ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Na podstawie aneksu nr 2 do Umowy wprowadzone zostały w szczególności następujące zmiany do Umowy:

a) zmieniony został zakres realizacji poszczególnych Etapów ilościowych, Etapów Szczegółowych oraz Kamieni Milowych, w tym wprowadzono podział Kamieni Milowych na Fazy realizacji;

b )zmianie uległa treść Subklauzuli 4.1. Warunków Szczególnych Kontraktu w ten sposób, że Konsorcjum w odpowiednim czasie przy czym nie później niż do 31.08.2022 r., powinien wnieść w formie pozwalającej uznać je za kompletne w rozumieniu Praw, wszystkie zgłoszenia, zawiadomienia, wnioski, jakie są wymagane przez Prawa, w odniesieniu do projektowania i wypełnić lub zgłosić inne żądania i poczynić uzgodnienia potrzebne do uzyskania decyzji pozwalających na rozpoczęcie realizacji Robót, co wymaga uwzględnienia czasu na uzyskanie zgód, gdy są wymagane, jak również czasu prowadzenia postępowań administracyjnych;

c) zmianie uległa konstrukcja kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji Kamieni Milowych w ten sposób, że:– przypadku gdy Kamień Milowy nie jest podzielony na Fazy za niewykonanie w terminie Kamienia Milowego wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki;– w przypadku gdy Kamień Milowy jest podzielony na Fazy:
  •  za niezrealizowanie Fazy I w terminie, wysokości kary umownej wynosić będzie 0,05% wartości Robót objętych tą Fazą I, za każdy dzień zwłoki aż do dnia upływu terminu na ukończenie Fazy II;
  
  • za niezrealizowanie Fazy II w terminie, wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu na ukończenie Fazy II, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary umownej dla Fazy I i Fazy II Kamienia Milowego, którego dotyczy zwłoka nie przekroczy wartości 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki liczony od wymaganego terminu na ukończenie Fazy II do czasu ukończenia Robót w ramach ww. Kamienia Milowego.


d) została poprawiona oczywista pomyłka pisarska w kwocie podatku w zryczałtowanym wynagrodzeniu Konsorcjum, tj. z błędnej kwoty 521.625.880,00 zł do na prawidłową kwotę 521.652.880 zł. Jednocześnie w związku dokonaniem modyfikacji zakresów Kamieni Milowych oraz Etapów przyjęty został nowy, zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. W pozostałym zakresie terminy realizacji Umowy, w tym końcowy termin realizacji prac, zasady odpowiedzialności Konsorcjum z tytułu realizacji prac oraz wysokość wynagrodzenia należnego Konsorcjum nie uległy zmianie.

O podpisaniu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10 z dnia 29.03.2018r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego