Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

05 lipca 2021

Numer raportu: 23/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 05 lipca 2021 roku podjęło Uchwałę nr 24 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.

Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 5 471 250,00 zł pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego 6 034 656,89 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,06 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 563 406,89 zł – na kapitał zapasowy Spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki dniem dywidendy jest dzień 20 lipca 2020 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 30 lipca 2020 r. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 91.187.500.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego