Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

17 kwietnia 2019

Numer raportu: 16/2019
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 16 kwietnia 2019 roku noty obciążeniowej wystawionej przez NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Nexera”) wzywającej do zapłaty przez WASKO S.A kwoty 8.560.553,00 zł. Przedmiotowa nota obciążeniowa, zgodnie z jej treścią, została wystawiona przez Nexera tytułem kar umownych naliczonych za opóźnienie w wykonaniu zamówień złożonych na podstawie umów z dnia 13 lipca 2017 roku na wykonanie światłowodowej sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON (dalej jako „Umowy”), polegających w szczególności na podłączaniu jednostek oświatowych do sieci FTTH, w związku z programem Operacyjnym Polska Cyfrowa – I Oś priorytetowa POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – drugi konkurs, o których zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 17 z dnia 13 lipca 2017 r.

Naliczona kara umowna stanowi równowartość 0,5 % wartości zamówień złożonych w ramach umów, za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem górnego limitu kar umownych do równowartości 20% wartości zamówień w każdym roku kalendarzowym. Nexera zastrzegła możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku ustalenia że poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych W ocenie Emitenta kierowane przez Nexera roszczenia nie znajdują uzasadnienia w zaistniałym stanie faktycznym i prawnym, zważywszy iż opóźnienia wynikły z przyczyn nie leżących wyłącznie po stronie Emitenta. Wystawienie przez Nexera noty obciążeniowej pozostaje w sprzeczności z dotychczas prowadzonymi z Nexera negocjacjami dotyczącymi przedłużenia terminów realizacji Umów. Wskazać jednocześnie należy, iż Emitent wielokrotnie wskazywał Nexera na przyczyny, niezależne od Emitenta, dla których dotrzymanie pierwotnie ustalonego harmonogramu prac nie było możliwe.

Zarząd Emitenta podejmie niezbędne kroki prawne, w celu ustalenia braku obowiązku zapłaty przez Emitenta otrzymanej noty obciążeniowej, w szczególności nota obciążeniowa zostanie odesłana bez jej księgowania
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego