Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

16 grudnia 2014

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 15 grudnia 2014 roku od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego noty obciążeniowej na kwotę 50,7 mln zł.Otrzymana nota dotyczy umowy podpisanej pomiędzy Emitentem (Wykonawca) i Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (Zamawiający) w dniu 02 sierpnia 2012 roku, której przedmiotem było dostarczenie i montaż w pojazdach należących do Zamawiającego mobilnych urządzeń rejestrujących wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich obsługi i eksploatacji. Całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniosła 3,9 mln zł. Prace zostały zrealizowane przez Emitenta należycie i terminowo, a na dostarczone urządzenia udzielona została gwarancja na warunkach określonych umową. Emitent został obciążony przez Zamawiającego karą umowną z tytułu niedotrzymania gwarantowanego poziomu sprawności urządzeń rejestrujących w okresie od 01 listopada 2012 r do 31 października 2013 r.W ocenie Emitenta żądanie zapłaty wyżej wymienionej kary umownej jest oczywiście bezzasadne. Nota nie została uznana przez Emitenta, nie została ujęta w jego księgach rachunkowych oraz została odesłana Zamawiającemu w dniu 16 grudnia 2014 r. Stanowisko Zarządu WASKO S.A. :Zarząd WASKO S.A. uznał otrzymaną notę za całkowicie bezzasadną i w jego ocenie brak jest podstaw do obciążenia Spółki karą umowną z tytułu niedochowania minimalnego gwarantowanego poziomu sprawności urządzeń rejestrujących zważywszy, że zgłaszane nieprawidłowości działania urządzeń rejestrujących dotyczyły usterek spowodowanych wadami nieobjętymi udzieloną przez Spółkę gwarancją jakości, w szczególności wskutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń przez użytkowników lub udostępnienia przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej nie posiadającej wymaganych przez umowę parametrów. Ponadto zgłaszane usterki nie spowodowały przerwania lub nieprawidłowego wykonywania przez Zamawiającego ustawowych zadań. Na potwierdzenie zgodności przedstawionego stanowiska ze stanem faktycznym, WASKO S.A. przedłożyła Zamawiającemu badania i ekspertyzy niezależnych instytutów naukowych oraz uczelni wyższych. Poza powyższym, należy zwrócić uwagę, że rozliczenie Wykonawcy z tytułu wykonania serwisu gwarancyjnego może nastąpić na koniec okresu gwarancyjnego, który upływa z dniem 31 października 2015 r.Niezależnie od meritum przedstawionej sytuacji Zarząd WASKO S.A. zwraca uwagę, iż nałożona przez Zamawiającego kara umowna jest rażąco wygórowana i niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Jej wysokość kilkunastokrotnie przekracza całkowitą wartość umowy oraz ponad stukrotnie wynik wypracowany przez Emitenta w związku z realizacją kontraktu. Wartość tej kary pozostaje w wyraźnej dysproporcji do rzekomych uchybień Wykonawcy w świadczeniu serwisu gwarancyjnego. Tytułem przykładu ilustrującego absurdalność żądań Zamawiającego można jedynie przytoczyć, iż GITD żąda zapłaty 28 mln zł kar umownych w związku z rzekomą zwłoką Wykonawcy w naprawie 7 uszkodzonych plastikowych uchwytów do tabletów o wartości 100 zł każdy. Rzeczywistą przyczyną ich mechanicznego uszkodzenia było ich niewłaściwe użytkowanie przez pracowników Zamawiającego, co potwierdziły wymienione powyżej niezależne ekspertyzy. Pozostała część naliczonej kary wynika z równie absurdalnej oceny odpowiedzialności Wykonawcy przez Zamawiającego.Zarząd WASKO S.A. informuje, że w przypadku niedojścia do porozumienia z Zamawiającym co do kwestii spornych wynikających z wystawionej noty obciążeniowej, Emitent podejmie odpowiednie kroki prawne w zakresie obrony swoich interesów oraz dobrego imienia.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego