Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

28 września 2020

Numer raportu: 35/2020
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 28 września 2020 r. od spółki zależnej COIG S.A. (Wykonawca) o otrzymaniu w dniu 25 września 2020 r., odpowiedzi na pozew o zapłatę kwoty 18.178.404,93 PLN wniesiony przez Wykonawcę przeciwko Miastu Katowice, w związku z realizacją umowy na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”, zawartej w dniu 04.10.2017 r. (Umowa) pomiędzy Miastem Katowice ( Zamawiającym) i Konsorcjum firm: COIG S.A. oraz VULCAN sp. z o. o. (Konsorcjum, Wykonawca) wraz z pozwem wzajemnym, w którym Zamawiający wniósł o:

1. oddalenie powództwa Wykonawcy w całości,

2. zasądzenie od Wykonawcy kwot:

a) 2.387.773,17 PLN tytułem zapłaty części kary umownej za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy wraz z odsetkami za opóźnienie,

b) 5.827.246,77 PLN tytułem zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z odsetkami za opóźnienie.

W ocenie Wykonawcy żądania Zamawiającego określone odpowiedzią na pozew oraz pozwem wzajemnym są bezzasadne. Prace realizowane przez Wykonawcę były wykonywane należycie i terminowo, a opóźnienia i wstrzymanie realizacji Umowy do jakich doszło, powstały z wyłącznej winy Zamawiającego, ze względu na brak wymaganego Umową współdziałania oraz wielomiesięczne opóźnienia w realizacji Umowy ze strony Zamawiającego. Tym samym żądanie Wykonawcy określone pozwem z dnia 22.05.2020 r. o zapłatę kwoty 18.178.404,93 PLN tytułem wynagrodzenia umownego jest w pełni zasadne.

Przedmiot Umowy obejmował dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w ponad 200 jednostkach organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej. Wartość Umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez Zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzeniu systemu o obsługę dodatkowych funkcjonalności.

O złożeniu pozwu o zapłatę przeciwko Miastu Katowice Emitent informował w raporcie bieżącym nr 08/2020 z dnia 25.05.2020 r.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego