Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

27 października 2006

 Zgodnie z §5 ust 1. pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. w związku z powołaniem w dniu 27 października 2006 roku Pana Piotra Dudka, Pana Andrzeją Gdulę oraz Pana Mariana Urbańczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki, przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat nowych Członków Rady Nadzorczej. Piotr Dudek – ma 37 lat, od roku 1995 jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukończył Wydział Ekonomii o Specjalizacji Rachunkowość. Od 1996 r. do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Lex-Fin Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zajmującej się badaniem sprawozdań finansowych. W okresie od 1995 r. do 2006 Pan Piotr Dudek uczestniczył w badaniu około 200 sprawozdań finansowych, sporządzał szereg analiz i opracowań dla różnych podmiotów gospodarczych, prowadził również projekty związane z zakładaniem i przekształcaniem Spółek, zajmował się także doradztwem przy łączeniu się przedsiębiorstyw. W latach 2002-2003 Pan Piotr Dudek pałnił także funkcję Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego ELIMAR S.A., ponadto od 1996 do 2003 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Pan Piotr Dudek, nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w społce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do HOGA.PL S.A. podmiotu. Piotr Dudek nie posiada akcji HOGA.PL S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewyplacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Piotr Dudek nie jest w żaden sposób powiązany z HOGA.PL S.A. za wyjątkiem faktu, iż Lex-Fin Sp. z o.o., którego jest Wiceprezesem Zarządu dokonywał badania sprawozdań finansowych HOGA.PL S.A. za lata 2003, 2004 i 2005 oraz badania śródroczne sprawozdań finansowych za półrocze 2004, 2005 i 2006. W chwili obecnej Lex-Fin Sp. z o.o. nie wykonuje dla HOGA.PL S.A. żadnych prac, nie jest też związany żadną umową. Andrzej Gdula – ma 64 lata, jest absolwentem Uniwersytetu Śłąskiego w Katowicach, ukończył naukę na Wydziale Prawa i Administracji, od roku 1997 posiada również uprawnienie do pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od roku 2005 do chwili obecnej Pan Andrzej Gdula jest zatrudniony w przedsiębiorstwie System Gazociągów Tranzytowych Europolgaz S.A. w Warszawie na stanowisku Dyrektora Organizacji i Strategii Rozwoju. Wcześniej Pan Andrzej Gdula pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Doradców w Kancelarii Prezydenta RP (w latach 1996-2005), Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Polityki Społecznej (w latach 1993-1996) oraz szereg innych funkcji publicznych w tym funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Wschód – Zachód (w latach 1991 – 1993). Pan Andrzej Gdula zasiadał także w Radach Nadzorczych następujących Spółek: Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (1995), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (1997), Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (1997-2005), PHZ Cenzin Sp. z o.o. (1998), Citi Bank Handlowy S.A. (2004), WASKO S.A.) Polski Związek Łowiecki (obecnie) i Polski Związek Wędkarski (obecnie). Pan Andrzej Gdula, nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w społce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do HOGA.PL S.A. podmiotu. Andrzej Gdula nie posiada akcji HOGA.PL S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewyplacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Andrzej Gdula nie jest w żaden sposób powiązany z HOGA.PL S.A. za wyjątkiem faktu, iż od 30 czerwca 2006 roku pełni funkcję w Radzie Nadzorczej WASKO S.A., której jest Przewodniczącym. Marian Urbańczyk – ma 58 lat, jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej (1973r.), specjalność: Miernictwo elektryczne i przyrządy pomiarowe. W roku 1981 obronił pracę doktorską w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, w 1999 r. uzyskał tytuł dr habilitowanego na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, w sierpniu 2003 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pan Marian Urbańczyk jest członkiem towarzystw naukowych, w tym: Towarzystwa Konsultantów Polskich, SEP, PTA, SPIE, PTF i EAA. W chwili obecnej Pan Marian Urbańczyk jest zatrudniony w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Fizyki  Politechniki Śląskiej w Gliwicach (od 1973r.) oraz w ZPBE Energopomiar – Elektryka w Gliwicach (od 1984). Wcześniej Pan Marian Urbańczyk pełnił funkcję Członka Rady Naukowej Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu (do 2003 r.), a obecnie funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej – funkcję tę pełni od 2003 r. Pan Marian Urbańczyk odbył liczne staże naukowe w kraju i zagranicą. Ma znaczący dorobek naukowy; jest współautorem ponad 80 publikacji w czasopismach zagranicznych i krajowych, trzech zgłoszeń patentowych, jest promotorem pracy doktorskiej, recenzentem prac habilitacyjnych i doktorskich oraz artykułów wydawniczych. Pan Marian Urbańczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do HOGA.PL S.A. podmiotu. Marian Urbańczyk nie posiada akcji HOGA.PL S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewyplacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Marian Urbańczyk nie jest w żaden sposób powiązany z HOGA.PL S.A. za wyjątkiem faktu, iż pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego