Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

09 października 2006

  Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje o zwołaniu na dzień 27 października 2006 roku, o godz. 12.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach, w siedzibie Spółki, przy ulicy Barlickiego 18. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Barlickiego 18, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opatrzone znaczkami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych.
Powrót
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!