Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

18 maja 2007

Zarząd WASKO S.A. informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach w siedzibie Spółki przy ulicy Berbeckiego 6, o godz. 14.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2006 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2006. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu WASKO S.A. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych.
Powrót