Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Podpisanie umowy ramowej z MSWiA, 19/2011

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 19.09.2011 umowy ramowej z Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na „Dostawę oraz ubezpieczenie serwerów i urządzeń peryferyjnych dla potrzeb wdrożenia aplikacji informatycznych realizowanych w ramach projektów prowadzonych przez CPI MSWiA, w tym aplikacji Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika, wspierającej zadania z obszaru wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego”. Przedmiotem podpisanej umowy ramowej jest dostawa oraz ubezpieczenie serwerów i urządzeń peryferyjnych dla potrzeb wdrożenia aplikacji informatycznych realizowanych w ramach projektów prowadzonych przez CPI MSWiA, w tym aplikacji Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika, wspierającej zadania z obszaru wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego.

 

Umowa została podpisana w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym złożonych zostało 12 ofert, a CPI MSWiA podpisało umowę ramową z 7 Wykonawcami. Okres obowiązywania umowy określono na 24 miesiące, a na jej podstawie Zamawiający (CPI MSWiA) może udzielać zamówień do kwoty 20.500.000,00 zł. Zakres i wartość zamówień szczegółowych określone będą w odrębnych postępowaniach realizowanych w ramach terminu obowiązywania podpisanej umowy.

W umowie ustalono karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku odstąpienia od umowy ramowej przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Jako kryterium uznania podpisanej umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec II kwartału 2011 r. wynosiły 162 621 tys. zł.