Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

20 września 2011

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 19.09.2011 umowy ramowej z Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na “Dostawę oraz ubezpieczenie serwerów i urządzeń peryferyjnych dla potrzeb wdrożenia aplikacji informatycznych realizowanych w ramach projektów prowadzonych przez CPI MSWiA, w tym aplikacji Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika, wspierającej zadania z obszaru wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego”. Przedmiotem podpisanej umowy ramowej jest dostawa oraz ubezpieczenie serwerów i urządzeń peryferyjnych dla potrzeb wdrożenia aplikacji informatycznych realizowanych w ramach projektów prowadzonych przez CPI MSWiA, w tym aplikacji Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika, wspierającej zadania z obszaru wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego. Umowa została podpisana w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym złożonych zostało 12 ofert, a CPI MSWiA podpisało umowę ramową z 7 Wykonawcami. Okres obowiązywania umowy określono na 24 miesiące, a na jej podstawie Zamawiający (CPI MSWiA) może udzielać zamówień do kwoty 20.500.000,00 zł. Zakres i wartość zamówień szczegółowych określone będą w odrębnych postępowaniach realizowanych w ramach terminu obowiązywania podpisanej umowy.W umowie ustalono karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku odstąpienia od umowy ramowej przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jako kryterium uznania podpisanej umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec II kwartału 2011 r. wynosiły 162 621 tys. zł.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego