Outsourcing IT

Kompleksowa obsługa informatyczna

Wsparcie IT polega na wykorzystywaniu zasobów i specjalistów z zewnętrznej firmy, którzy taniej i efektywniej zrealizują pełną obsługę określonych procesów w przedsiębiorstwie. Kompleksowe wsparcie IT wymaga stworzenia w firmie kompetentnego zespołu, składającego się z wielu inżynierów posiadających wiedzę specjalistyczną z zakresu różnych obszarów i technologii. Pociąga to za sobą wysokie koszty organizacyjne związane z zatrudnieniem i utrzymaniem grupy specjalistów. Dla wielu przedsiębiorstw najsensowniejszym rozwiązaniem jest powierzenie opieki na własną infrastrukturą IT specjalistom z firmy zewnętrznej.

Obsługa informatyczna firm cieszy się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Outsourcing IT rozwiązuje najbardziej palące problemy przedsiębiorstw dzięki zapewnieniu ciągłości działania środowisk IT oraz dostępu do zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów WASKO, którzy mają wiedzę i doświadczenie potwierdzone certyfikatami z zakresu obsługiwanych technologii i rozwiązań.

Korzyści

 • oszczędność czasu,
 • szybka reakcja w przypadku awarii – specjaliści natychmiast zareagują w przypadku pojawienia się usterki w systemie informatycznym firmy lub awarii sprzętu,
 • stały dostęp do wykwalifikowanej kadry specjalistów,
 • skalowalność – możliwość rozbudowy zespołu lub jego redukcji w stosunkowo krótkim czasie, aby móc reagować na zmieniające się okoliczności i potrzeby,
 • zapewnienie ciągłości działania – możliwość zastępstwa członków zespołu osobami o identycznych kompetencjach,
 • transfer wiedzy – w przypadku zakończenia projektu lub współpracy następuje przekazanie kluczowej wiedzy zespołowi po stronie Klienta,
 • jakość i terminowość – możliwość egzekwowania przez Klienta określonego poziomu świadczenia usług oraz terminowości ich wykonania,
 • dostępność – poprzez rozbudowaną sieć oddziałów w całej Polsce.

Elastyczne podejście

Wybierz optymalny model współpracy
 • Dwa modele współpracy

 • Praca zdalna lub w siedzibie klienta

 • Elastyczne warunki współpracy

 • Serwis i utrzymanie wdrożonych systemów informatycznych

 • Serwis i utrzymanie sprzętu komputerowego i peryferyjnego

 • Dozór środowiska eksploatacyjnego

 • Szkolenia przeprowadzane dla pracowników

W ramach usługi oferujemy dwa modele współpracy: pierwszy polega na zleceniu wykonania zadań w siedzibie klienta lub zdalnie, zgodnie z przyjętym sposobem oraz drugi, zakładający skierowanie specjalisty do pracy w siedzibie Klienta lub zdalnie na z góry określony czas.

Model finansowania usługi zależy od podpisanej umowy. WASKO S.A. podchodzi bardzo elastycznie do ustaleń warunków współpracy, dopasowując model rozliczania do potrzeb klienta. W zależności od zakresu prac do wykonania oraz czasu przewidzianego na realizację. Wyróżniamy kilka opcji tj. stały abonament miesięczny – stała ryczałtowa opłata za konkretne usługi lub wynajem specjalistów, czy dodatkowa opłata za usługi spoza katalogu objętego stałym abonamentem miesięcznym. Możliwa jednorazowa opłata za wykonanie konkretnych zadań w określonym czasie przez zdefiniowaną grupę specjalistów lub rozliczenie na podstawie uzgodnionej stawki godzinowej wg realnie przepracowanego czasu.

Serwis i utrzymanie wdrożonych systemów informatycznych to usługa, która dotyczy kompleksowej opieki po wdrożeniowej dla systemów wdrożonych zarówno przez WASKO S.A., jak i inne podmioty. Warunkiem objęcia usługą systemów wdrożonych przez inne podmioty jest przeprowadzenie audytu lub wykonanie ankiety, której wynikiem będzie opracowanie listy zgodności z kompetencjami WASKO S.A.

Serwis i utrzymanie sprzętu komputerowego i peryferyjnego, w którego skład usługi wchodzą diagnoza sprzętu komputerowego, ekspertyza serwisowa, serwis realizowany zdalnie oraz lokalnie u Klienta, oraz okresowe konserwacje i przeglądy urządzeń.

Usługa Outsourcingu obejmuje dozór prawidłowego i bezusterkowego funkcjonowania środowiska eksploatacyjnego, doradztwo eksploatacyjne oraz szkolenia informatyczne pracowników.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania