Bezpieczeństwo technologii operacyjnych

Dlaczego jest takie ważne?

Systemy automatyki przemysłowej są powszechne i mocno wpływają na działanie przedsiębiorstw. Dlatego ważne jest Bezpieczeństwo OT (technologii operacyjnych). Organizacje przemysłowe błyskawicznie się rozwijają, wykorzystując zalety technologii IT w środowiskach technologii operacyjnych (OT), tak by zwiększać swoją konkurencyjność na rynku. W trakcie transformacji cyfrowej połączone systemy i mechanizmy analizy danych, systemy SCADA i ICS, przemysłowy internet rzeczy (IIoT) i inteligentne czujniki zostają włączone w proces produkcji. Zwiększona wydajność i współdzielenie danych wiążą się z rosnącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa OT. Rozwiązania automatyki przemysłowej często chronią nasze życie, zdrowie oraz zapewniają ciągłość w dostarczaniu tego, co niezbędne do normalnego funkcjonowania ludzi i firm (woda, elektryczność, żywność, artykuły chemiczne, leki itp.). Dlatego zabezpieczanie tych systemów jest obecnie kluczowe i nie wolno tego lekceważyć. Cyberataki stają się coraz częstsze i bardziej dotkliwe — prowadzą do znacznych zmian w procesach operacyjnych. Dlatego też przepisy dotyczące ochrony danych są coraz bardziej rygorystyczne.

Korzyści

W ramach Bezpieczeństwo OT oferujemy rozwiązania ochrony, obejmujące m.in.:
  • separację OT od innych systemów przedsiębiorstwa (IT) oraz w obrębie OT, kontrolę komunikacji na poziomie protokołów SCADA,
  • zapewnienie bezpiecznego dostępu zdalnego do urządzeń (dla serwisu i konserwacji),
  • detekcję zdarzeń odbiegających od standardów i doświadczenia,
  • ochronę na poziomie dostępu do zasobów (uwierzytelnianie, DLP, kontrola aplikacji),
  • zbieranie i korelacja zdarzeń – interpretacja zdarzeń.

Podejście przedsiębiorstw

Kluczowe problemy

Można wyodrębnić kilka aspektów efektywnego podejścia do tematyki Bezpieczeństwa OT – bezpieczeństwa cybernetycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dużą rolę odgrywa tu kwestia zapewnienia widoczności wszystkich elementów występujących w systemach. Wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie zidentyfikować wszystkich swoich urządzeń podłączonych do sieci, a tym samym nie są w stanie zidentyfikować, z której strony następuje/nastąpi atak na sieć. Dlatego ważne jest wykorzystanie rozwiązań monitorujących, wykonujących korelacje zdarzeń oraz automatyzujących działania. Szczególne znaczenie mają też narzędzia typu NAC (Network Access Control), zapewniająca kontrolę dostępu do sieci LAN, z możliwością kontroli ruchu sieciowego.

Zespoły zajmujące się bezpieczeństwem OT zwykle nie znają się na cyberbezpieczeństwie, a zespoły IT wiedzą mało na temat procesów operacyjnych. Te braki zwiększają luki w zabezpieczeniach i zmniejszają bezpieczeństwo automatyki przemysłowej.

Dedykowany zespół specjalistów

Posiadamy niezbędne kompetencje

Jako Grupa Kapitałowa specjalizujemy się, m.in. w projektowaniu oraz wdrażaniu i serwisowaniu rozwiązań OT, dlatego ich zabezpieczanie jest dla nas czymś naturalnym. Zmiany technologiczne, jakie nastąpiły w ostatnich latach, otwierają szereg nowych możliwości dla przedsiębiorstw. Wykorzystanie najnowszych technologii takich jak IoT, Big Data, Machine Learning znacząco przyspiesza cyfrową transformację organizacji, tworząc nowe modele biznesowe. Z drugiej strony cyberbezpieczeństwo musi być traktowane z najwyższą uwagą, a polityka budowania bezpiecznego i odpornego środowiska systemów produkcyjnych musi być ujęta w strategii przedsiębiorstw. Jak pokazują badania, incydenty bezpieczeństwa mogą wpłynąć negatywnie na przychody firmy, jej reputację czy dane krytyczne dla działalności. Należy też pamiętać, że zabezpieczenie środowisk OT i styku ze światem zewnętrznym powinno odbywać się z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania