Audyt IT

Monitoring środowiska informatycznego

Audyt IT jest usługą, która umożliwia uporządkowanie informacji o infrastrukturze IT, pomaga usunąć problemy oraz zaplanować rozwój.  Ciągłe monitorowanie stanu środowiska informatycznego jest niezbędne, aby być pewnym, że wszystko działa dobrze, optymalnie i bezpiecznie. Jednak zbieranie informacji jest czasochłonne, a ich analiza wymaga wiedzy specjalistycznej. Aby robić to samodzielnie, trzeba posiadać odpowiednią ilość czasu, narzędzia, ludzi, którzy nie tylko zbiorą dane (spis z natury), ale także będą umieć te informacje przeanalizować. A do tego potrzebna jest w dzisiejszych czasach bardzo duża wiedza specjalistyczna z bardzo wielu dziedzin. Specjalizacja we wszystkich dziedzinach systemów informatycznych jest tak duża, że nie ma właściwie możliwości, żeby jeden człowiek był specjalistą „od wszystkiego”. Wymagany jest ekspert w zakresie łączności i sieci komputerowych, ekspert w zakresie zabezpieczania sieci, osoba specjalizująca się przechowywaniem i zabezpieczaniem danych, specjalista w zakresie wirtualizacji, w zakresie sprzętu biurowego i tak dalej. 

Czym jest audyt?

Główne cechy

uzyskanie kompletu informacji dotyczących środowiska informatycznego firmy

wyznaczanie obszarów, wymagających poprawy w ekosystemie IT

określenie środków zaradczych w rozwiązaniu problemów

określenie planów rozwoju w obszarze IT

wyznaczenie minimalnych nakładów potrzebnych do osiągnięcia celów  rozwojowych

Kto realizuje audyt?

Dedykowany zespół

Wiemyże niewiele firm posiada tak rozbudowane działy informatyczne. Dlatego udostępniamy swoich specjalistów, aby wykonali czynności zarówno zebrania informacji dotyczycących infrastruktury IT, jak i analizy tych danych. Wyniki tych czynności umieszczamy w dokumencie, który jest przekazywany klientowi oraz dyskutowany z nim. W toku tej rozmowy informujemy oraz tłumaczymy jakie problemy zostały zidentyfikowane w środowisku sprzętowo-systemowym, jak są one ważne, czym mogą skutkować. Informujemy też, co jest zrobione i działa poprawnie. W ramach podsumowania prezentujemy nasze propozycje ewentualnych modyfikacji, rekonfiguracji, rozbudów. Całość stanowi dla klienta bazę wiedzy, na podstawie której może podejmować świadome decyzje o podjęciu lub zaniechaniu zmian informatycznych w swojej infrastrukturze. 

Optymalny plan

Działania dobrane do zadania

Audyt IT może być usługą niezależną lub może być powiązany z audytem bezpieczeństwa, stanowiąc punkt wyjścia do pogłębionej analizy dotyczącej istniejących sposobów zabezpieczania danych elektronicznych oraz pomagając zaplanować zmiany w tych zabezpieczeniach. Audyt IT jest usługą składającą się z 3 etapów: zebrania informacji dotyczących sprzętu i oprogramowania, konfiguracji, wersji itp. oraz tzw. „spis z natury”opracowania informacji o bieżącym stanie środowiska ITopracowania zaleceń i propozycji zmian. Całość zawarta jest w tzw. Dokumencie poaudytowym, który przekazujemy na spotkaniu podsumowującym. 

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania