WASKO OSS

Wsparcie operacyjne operatora telekomunikacyjnego

WASKO OSS to kompleksowa platforma zapewniająca wsparcie dla wszystkich obszarów operacyjnej działalności operatora telekomunikacyjnego oraz dostawcy usług. Zapewnia optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów przy minimalnym zaangażowaniu służb operacyjnych.

Nowoczesna architektura

Modułowa budowa platformy WASKO OSS

Modułowa budowa platformy pozwala na elastyczne dostosowanie do obecnych i przyszłych potrzeb operatora. Zaawansowane mechanizmy definiowania scenariuszy realizacji usług gwarantują orkiestrację i automatyzację procesów dostarczania usług w nowoczesnym środowisku hybrydowym składającym się z urządzeń fizycznych oraz serwerów wirtualnych.

Korzyści

Korzyści płynące z wdrożenia platformy WASKO OSS
  • Zwiększenie niezawodności sieci

  • Wgląd w aktualny stan wszystkich elementów sieci

  • Przyśpieszenie procesu wdrażania nowych usług (skrócenie time to market)

  • Zapewnienie ciągłości świadczenia usług klientom

  • Wczesne wykrywanie nieprawidłowości działania sieci

  • Niezależność od dostawców urządzeń i systemów

Funkcje

realizowane przez platformę WASKO OSS
WASKO OSS (Wsparcie operacyjne operatora telekomunikacyjnego) schemat działania.
Operacja odnajdywania urządzeń sieciowych wg definiowalnych kryteriów, wykonywana cyklicznie lub na żądanie.
Wizualizacja stanu sieci na mapach wektorowych pokazująca status wszystkich monitorowanych elementów oraz relacje między nimi. Możliwość podłączenia popularnych komponentów mapowych, takich jak np. GoogleMaps, OpenStreetMap.

Agregacja i analiza danych o stanie sieci operatora. Pozwala na wczesne wykrywanie problemów mogących skutkować problemami wydajnościowymi.

Wczesne wykrywanie i izolowanie pojawiąjących się w sieci problemów. Moduł FM zapewnia aktywny monitoring elementów sieciowych z możliwością rozszerzania na wirtualną infrastrukturę chmurową oraz serwery aplikacyjne i bazy danych.
Elastyczny moduł z otwartym modelem danych pozwalającym na dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta.
Zaawansowane mechanizmy pozwalające na automatyzację zadań w heterogenicznym środowisku składającym się z urządzeń i systemów różnych producentów.
Funkcjonalność zbudowana przy wykorzystaniu orkiestratora NEDAPS. System NEDAPS pozwala na elastyczne dostosowanie do specyfiki usług świadczonych przez operatora. Rozwiązanie zapewnia logikę biznesową usług oraz spójność danych w obrębie całej infrastruktury.
Efektywne zarządzenia tożsamością i dostępem w ramach całego środowiska OSS. Moduł pozwala na łatwą integrację z już istniejącymi systemami.
Zapewnia efektywną wymianę danych pomiędzy platformą OSS a systemami już istniejącymi w sieci operatora. Realizuje funkcję integratora mikro usług.

Dedykowane rozwiązania dla branż

Zobacz dedykowane rozwiązania naszej platformy automatyzującej i lepiej poznaj sposób jej możliwości i sposób funkcjonowania.
Business Support Solution (BSS) WASKO BSS

kompleksowa platforma zapewniająca wsparcie obszarów biznesowej działalności operatora telekomunikacyjnego oraz dostawcy usług. Czytaj więcej

automatyzacja procesów biznesowych NEDAPS

System efektywnie wspiera operatorów i administratorów w realizacji ich codziennych prac. NEDAPS przeznaczony jest dla każdej firmy posiadającej rozległą infrastrukturę złożoną z różnorodnych urządzeń i systemów wielu producentów, która wymaga częstych modyfikacji w celu zapewnienia realizacji usług zarówno wewnątrz firmy, jak i dla klientów zewnętrznych. Czytaj więcej

NEDAPS IDM

Zadaniem systemu NEDAPS IDM jest automatyzacja i ujednolicenie procesu zarządzania polityką bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Rozwiązanie zapewnia zarządzanie (nadawanie, modyfikacja, odbieranie) uprawnieniami pracowników oraz gości do wewnętrznych systemów IT firmy lub instytucji. System zapewnia integrację z systemami informatycznymi oraz urządzeniami za pomocą dostępnych, standardowych interfejsów i protokołów. Czytaj więcej

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania