WASKO BSS

Wsparcie biznesu operatora telekomunikacyjnego

WASKO BSS to kompleksowa platforma zapewniająca wsparcie obszarów biznesowej działalności operatora telekomunikacyjnego oraz dostawcy usług. Zapewnia kompleksową kontrolę procesu przepływu danych od momentu ich zarejestrowania przez urządzenia sieciowe do rozliczenia w ramach procesów biznesowych.

Platforma zapewnia jednolity i efektywny interfejs dla warstwy systemów biznesowych operatora co umożliwia efektywna integrację oraz lepsze wykorzystanie infrastruktury przy minimalnym zaangażowaniu służb operacyjnych.

Nowoczesna architektura

Funkcjonalność platformy automatyzującej WASKO BSS

Nowoczesna architektura systemu pozwala na elastyczne budowanie planów taryfowych oraz cenników usług dla bieżących oraz przyszłych potrzeb operatora. Zaawansowane mechanizmy definiowania scenariuszy procesów biznesowych gwarantują automatyzację zadań dostarczania usług w nowoczesnym środowisku hybrydowym składającym się z urządzeń fizycznych oraz serwerów wirtualnych.

Korzyści

Korzyści płynące ze stosowania platformy WASKO BSS
  • Optymalizacja kosztów obsługi klienta / partnera

  • Prowadzenie elastycznej polityki marketingowej dzięki możliwości dynamicznej zmiany  cen produktów

  • Automatyzacja procesu fakturowania klientów za usługi stałe oraz zmienne

  • Zwiększenie zdolności pozyskiwania nowych klientów i ich sprawna obsługa

  • Spełnienie wymogów Regulatora w zakresie raportowania

  • Wydajny silnik rozliczeniowy dostosowany do aktualnych przepisów oraz ustawodawstwa

  • Elastyczne narzędzie do modelowania i monitorowania procesów biznesowych operatora

Funkcje

Główne moduły systemu WASKO BSS
Prowadzi ewidencję oraz umożliwia zarządzanie relacjami z klientami oraz partnerami operatora. Wspomaga zarządzanie katalogiem produktów oraz cennikiem usług. W systemie jest przechowywana historia interakcji z klientem lub partnerem w zakresie historii kontaktów, historii zmian danych, historii zdarzeń oraz  stanu umów i aneksów.  CRM stanowi wsparcie w cyklu sprzedaży produktów klientowi końcowemu oraz wspomaga analizę popytu na nowe usługi. Elementem system CRM jest portal klienta, wspierający proces komunikacji z klientem. CRM posiada także  moduł prowadzenia postępowań przetargowych.
Komponent rozliczeń uczestniczy w całym cyklu billingowym w zakresie: pozyskiwania danych rozliczeniowych (moduł mediacji), ich rekoncyliacji, negocjowania należności, naliczania opłat, fakturowania oraz kontroli rozliczeń. Moduł Bilingowy umożliwia współprace z zewnętrznym systemem F-K klienta.
Zapewnia zarządzanie szablonami dokumentów oraz dokumentami tworzonymi i rejestrowanymi w trakcie procesów biznesowych. Repozytorium dokumentów posiada mechanizm indeksowania składowanych obiektów celem szybkiego dostępu po słowach kluczowych oraz ich atrybutach. Dokumenty są przechowywane w kontekście klienta oraz partnera.
Wspomaga obsługę zgłoszeń reklamacyjnych i technicznych. System jest zintegrowany z Portalem Partnerskim, na którym prezentowany jest stan bieżących i archiwalnych ticketów. W ramach każdego ticketu istnieje możliwość przeglądania historii zgłoszenia, której atrybutami są: osoba zgłaszająca, partner, urządzenia, statusy (zmiany), powiązanych zgłoszeń oraz podjętych operacji. Moduł zapewnia możliwość definiowania parametrów SLA wg. kategorii oraz ważności zgłoszeń. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość generacji powiadomień mailowych oraz w formie wiadomości SMS. System współpracuje z systemami klasy Contact Center oraz Service Desk
Moduł www przeznaczony do obsługi procesów wymiany dokumentów, rozliczeń oraz obsługi zgłoszeń serwisowych. Portal partnerów udostępnia interfejs dla urządzeń stacjonarnych oraz mobilnych.

Zapewnia obsługę raportów biznesowych BSS oraz audytu działań operacyjnych. W skład rozwiązania wchodzi silnik bazy danych, pakietów ETL, kostek wielowymiarowych OLAP oraz silnik raportowy. Struktura bazy danych posiada wyodrębnione kontenery do przechowywania danych dla raportów operacyjnych. Wbudowana usługa raportowa zapewnia interfejs do kreowania szablonów raportów oraz silnik do wykonywania zapytań, formatowania raportów wynikowych oraz ich publikowania do procesów biznesowych i repozytoriów.

Silnik procesów biznesowych wraz z portalem zarządzania i obsługi procesów eFlow, monitoruje stan zaawansowania zadań użytkowników w ramach wszystkich procesów biznesowych operatora. Odpowiada, za pośrednictwem interfejsu użytkownika, za definiowanie, uruchamianie i nadzór nad procesami przepływu pracy. Opracowane w narzędziu projektowym silnika BPM procesy biznesowe są przechowywane w repozytorium wewnętrznym silnika i są uruchamiane jako instancje aplikacyjne serwera BPM.

Efektywne zarządzenia autoryzacją oraz uprawnieniami użytkowników w ramach całej platformy BSS. Moduł pozwala na łatwą integrację z już istniejącymi systemami np. domeną czy Active Directory.

Zapewnia efektywną wymianę danych platformy BSS z systemami już istniejącymi w sieci operatora.
Business Support Solution (BSS)

Dedykowane rozwiązania dla branż

Zobacz dedykowane rozwiązania naszej platformy automatyzującej i lepiej poznaj sposób jej możliwości i sposób funkcjonowania.
Operations Support System (OSS) WASKO OSS

to kompleksowa platforma zapewniająca wsparcie dla wszystkich obszarów operacyjnej działalności operatora telekomunikacyjnego oraz dostawcy usług. Zapewnia optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów przy minimalnym zaangażowaniu służb operacyjnych. Czytaj więcej

automatyzacja procesów biznesowych NEDAPS

System efektywnie wspiera operatorów i administratorów w realizacji ich codziennych prac. NEDAPS przeznaczony jest dla każdej firmy posiadającej rozległą infrastrukturę złożoną z różnorodnych urządzeń i systemów wielu producentów, która wymaga częstych modyfikacji w celu zapewnienia realizacji usług zarówno wewnątrz firmy, jak i dla klientów zewnętrznych. Czytaj więcej

NEDAPS IDM

Zadaniem systemu NEDAPS IDM jest automatyzacja i ujednolicenie procesu zarządzania polityką bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Rozwiązanie zapewnia zarządzanie (nadawanie, modyfikacja, odbieranie) uprawnieniami pracowników oraz gości do wewnętrznych systemów IT firmy lub instytucji. System zapewnia integrację z systemami informatycznymi oraz urządzeniami za pomocą dostępnych, standardowych interfejsów i protokołów. Czytaj więcej

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania