SYZAR

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

System Zarządzania Ruchem SYZAR jest innowacyjnym systemem informatycznym służącym do integracji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak urządzenia sterowania, pomiaru, monitorowania i nadzoru w celu wytworzenia informacji niezbędnych zarządcy do bezpiecznego i efektywnego zarządzania autostradą. Rozwiązanie integruje na różnych poziomach wiele modułów rozproszonych, scentralizowanych oraz systemów zewnętrznych. Na system składają się także niezależne aplikacje użytkowe wspomagające wykonanie zadań, do których przeznaczony jest system jako całość. System zgodny architekturą FRAME (Europejska Ramowa Architektura ITS, ang. European ITS Framework Architecture). Cechami charakterystycznymi Architektury FRAME są jej modułowość, elastyczność i kompleksowość. Zaproponowana metodyka pracy z Architekturą FRAME pozwala użytkownikowi precyzyjnie określić i opisać zestaw funkcjonalności systemu ITS, który zostanie wdrożony na danym terenie.

Korzyści

 • zwiększenie efektywności zarządzania ruchem w sytuacjach zagrożenia jego płynności na skutek zdarzeń losowych, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub zdarzeń drogowych,
 • pełna i kompleksowa integracja wszystkich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak urządzenia sterowania, pomiaru, monitorowania i nadzoru,
 • automatyczne wdrażanie Procedur Zmiennej Organizacji Ruchu,
 • pełna i natychmiastowa informacja dla Operatora w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego (wypadek, jazda pod prąd, pieszy na drodze, paczka na drodze) oraz wsparcie w podjęciu działań,
 • gotowość do integracji z Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem, miejskimi systemami zarządzania ruchem, systemami zarządzania transportem zbiorowym, systemami planowania podróży itd.,
 • gotowość do wdrożenia kooperatywnych systemów zarządzania w oparciu o technologię V2X (vehicle to exchange – komunikacja pomiędzy pojazdami i infrastrukturą).

Kluczowe funkcje

Wieloplatformowa integracja
 • Analiza pogody
 • Analiza ruchu
 • Regulacja ruchu
 • Nadzór drogowy
 • Remonty
 • Informowanie podróżnych

Kluczowe funkcje systemu SYZAR to analiza ruchu: zbieranie i analiza danych z punktów klasyfikacji pojazdów, pomiaru natężenia, prędkości; regulacja ruchu: zarządzanie pasami ruchu oraz prędkością pojazdów za pomocą sygnalizatorów, tablic i znaków zmiennej treści; nadzór drogowy: automatyczne wykrywanie incydentów drogowych, nadzór wizyjny; obsługa remontów: wsparcie planowania remontów infrastruktury, informowanie podróżnych: informacja o warunkach podróży za pomocą różnych kanałów informacyjnych (aplikacja mobilna, RDS, www), analiza pogody: przetwarzanie informacji meteo.

System SYZAR

System Zarządzania Ruchem - główne elementy
 • Centralna aplikacja operatorska stanowi główny interfejs graficznych przeznaczony dla operatora. Zapewnia ona wizualizację danych gromadzonych w SYZAR oraz dostęp do funkcjonalności modułów scentralizowanych.
 • Moduły scentralizowane zawierają implementację procesów biznesowych, udostępniają funkcje na potrzeby centralnej aplikacji operatorskiej oraz są odpowiedzialne za zarządzanie zgromadzonymi informacjami z modułów rozproszonych.
 • Interfejsy i usługi komunikacyjne pośredniczą w wymianie informacji między modułami rozproszonymi a modułami scentralizowanymi oraz między modułami scentralizowanymi a zewnętrznymi źródłami danych. W skład interfejsów i usług komunikacyjnych wchodzą także: aplikacja internetowa i aplikacja mobilna, udostępniające funkcjonalności dla zewnętrznych podmiotów.
 • Moduły rozproszone to zbiór urządzeń podzielony na odpowiednie typy i klasy wdrożeniowe wraz z obsługującymi je systemami dziedzinowymi. Dostarczają one dane pomiarowe, dane o statusie pracy modułu oraz funkcje sterujące za pomocą interfejsów komunikacyjnych.
 • Aplikacje użytkowe uzupełniają zakres funkcjonalny centralnej aplikacji operatorskiej, operują na współdzielonych zbiorach danych z SYZAR lub na własnych zbiorach danych, które można zaimportować do SYZAR.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania