System wspomagania dowodzenia

Kompleksowa obsługa wywołań i zdarzeń
  • Policja
  • Straż pożarna
  • Pogotowie ratunkowe
  • Straż miejska
  • Pogotowie górskie

System Wspomagania Dowodzenia dla Straży Miejskich, w sposób unikalny w skali kraju, kompleksowo wspomaga proces obsługi zdarzeń od momentu przyjęcia zgłoszenia na numer alarmowy 986, poprzez zadysponowanie właściwych patroli na miejsce zdarzenia, wszczęcie postępowania mandatowego, skierowanie wniosku o ukaranie do sądu aż po zarejestrowanie wyników działań, prowadzonych postępowań i wokand.

SWD MPR to system teleinformatyczny wspomagający pracę oraz działania operacyjne Pogotowia Ratunkowego. Istotną cechą systemu jest pełna jego zgodność z Ustawą o państwowym ratownictwie medycznym oraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. System wspomaga wykonywanie wszystkich funkcji i działań Pogotowia Ratunkowego.

Działanie

Funkcje i moduły

System SWD wspomaga Dyspozytora w zakresie przyjmowania i rejestracji zgłoszeń telefonicznych, prezentacji lokalizacji osoby zgłaszającej oraz automatyzacji w przekazywaniu zleceń obsługi zdarzenia do oddziałów terenowych.

Patrole terenowe mogą być wyposażone w urządzenia mobilne, które pozwalają na przyjmowanie informacji o zgłoszeniach oraz obsługę
zgłoszenia wraz z ewidencją materiału dowodowego, w tym zdjęć z aparatów.

System SWD posiada również dodatkowe moduły wspierające procesy: postępowań mandatowych, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, odholowań pojazdów, rejestrowania założonych blokad, działań zabezpieczających oraz prowadzenia grafiku czasu pracy pracowników.

Korzyści

  • skrócenie czasu udzielenia właściwej pomocy osobom poszkodowanym,
  • zwiększenie skuteczności podejmowanych działań operacyjnych oraz prewencyjnych,
  • optymalizacja planowanych działań prewencyjnych i rozmieszczenia patroli straży miejskiej na terenie miasta,
  • kompleksowa ewidencja wymaganej dokumentacji działań operacyjnych oraz postępowań mandatowych.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania