Automatyzacja zgłoszeń i spraw

Czym jest OpenEye HelpDesk?

OpenEye HelpDesk pomaga lepiej zarządzać zgłoszeniami związanymi z pomocą techniczną oraz serwisem. System HelpDesk sprawdza się
w firmach niezależnie od profilu działalności, które obsługują krótkotrwałe zgłoszenia lub sprawy typu reklamacje, awarie, błędy, zadania. Jego zastosowanie usprawnia funkcjonowanie działów serwisowych i pracę konsultantów, czyniąc proces obsługi zgłoszeń
skuteczniejszym i szybszym.

Działanie systemu HelpDesk polega na kontrolowaniu procedury obsługi zgłoszeń oraz poprawności wykonywania usług zgodnie z podpisanymi umowami SLA (ang. Service Level Agreement). Kontrola terminowego wykonania zadań przez system zapobiega konsekwencjom nieprawidłowego funkcjonowania działów customer care, helpdesk

Wdrożenie OpenEye HelpDesk może zostać zrealizowane jako moduł systemu OpenEye SCADA lub jako niezależna aplikacja.

 • Obsługa wielu procesów dla wielu organizacji, na jednej platformie

 • Organizacja pracy – ustandaryzowanie procedur obsługiwania zgłoszeń

 • Skuteczniejsze realizowanie zgłoszeń i eliminacja powtarzających się

 • Przyspieszanie procesów obsługi zgłoszeń

 • Wzrost efektywności

 • Wyższa jakość pracy i świadczonych usług

 • Optymalizacja kosztów funkcjonowania działów helpdesk/service desk

 • Usprawnianie komunikacji wewnątrz organizacji

Sprawna pomoc techniczna

Funkcjonalność systemu

OpenEye Helpdesk wspiera wszystkie obszary obsługi zgłoszeń. Od rejestracji zgłoszeń, przez bieżące monitorowanie i modyfikowanie statusów, szczegółową historię zgłoszeń, generowanie statystyk według zadanych parametrów, po wymianę uwag dotyczących rozwiązania problemu.

Wśród funkcjonalności naszego systemu można wyróżnić tworzenie ścieżek eskalacyjnych dla obsługującego i zamawiającego, dzięki czemu sytuacja danego zgłoszenia i dalsze etapy jej obsługi są całkowicie przejrzyste. Istotna jest również pełna ewidencja zgłoszeń oraz wszystkich działań związanych z ich obsługą.

Ponadto OpenEye HelpDesk to możliwość elastycznego sposobu obsługi zgłoszeń, a cały proces jest zgodny z modelem ITIL. System cechuje się przejrzystym i intuicyjnym interfejsem użytkownika z możliwością wyboru listy wyświetlanych kolumn oraz zaawansowanymi opcjami filtrowania. Pełne zarządzanie środowiskiem jest dostępne z poziomu przeglądarki internetowej.

Funkcje OpenEye HelpDesk:

 • rejestracja i kategoryzowanie incydentów,
 • zarządzanie zgłoszeniami od użytkowników,
 • ustalanie priorytetów,
 • budowanie scenariuszy zależności,
 • zdalna pomoc,
 • obsługa kontraktów na utrzymania,
 • obsługa grup obsługujących zgłoszenia,
 • wsparcie dla grup obsługi zgłoszeń, definiowanie parametrów SLA dla obsługi zgłoszeń,
 • definiowanie mapy obsługi zgłoszeń,
 • definiowanie progów eskalacji,
 • definiowanie powiadomień,
 • lista i historia zgłoszeń,
 • statystki i raporty,
 • kontrola uprawnień i dostępu do danych,
 • powiadomienia i ścieżki eskalacyjne.
OpenEye HelpDesk mockup tablet

System SCADA OpenEye i jego moduły

Sprawdź możliwości naszego systemu SCADA i poznaj lepiej sposób jego funkcjonowania.
OpenEye SCADA, nagłówek 1920x1080 OpenEye SCADA

Systemy SCADA są obecne m.in. w roli systemu kontroli pracy automatyki budynkowej (BMS), podczas monitorowania pracy linii produkcyjnych, kontroli funkcjonowania sieci i obiektów technologicznych w branży wodociągowej, gazowniczej, energetycznej czy ciepłowniczej, jednocześnie coraz częściej znajdując swoje wykorzystanie również w świecie IT, gdzie ich możliwości są wykorzystywane podczas monitorowania pracy urządzeń komputerowych i systemów informatycznych. Czytaj więcej

OpenEye SCADA dla fotowoltaiki

„Energia ze słońca”, bo taki termin jest powszechnie stosowany, jest najprostszą metodą pozyskiwania energii elektrycznej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, która obecnie jest w fazie dynamicznego rozwoju. Inwestorzy chętnie interesują się takim sposobem lokowania swoich funduszy, gdyż przy niewielkich kosztach operacyjnych, praktycznie bezobsługowy funkcjonowaniu, zapewniają stabilny przychód przez długi czas. Czytaj więcej

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania