OpenEye SCADA HelpDesk

System OpenEye HelpDesk jest aplikacją systemu OpenEye, wspierającą świadczenie oferowanych usług, niezależnie od branży i obszaru działania firm. Wykorzystując w sposób optymalny kompetencje pracowników oraz systematyzując procesy zgłaszania problemów, system wpływa na podwyższenie jakości oferowanych usług oraz lepszą organizację pracy całych działów.

System OpenEye HelpDesk jest rozwiązaniem rozszerzającym OpenEye SCADA, zaprojektowanym i rozwijanym od 20 lat jako autorski produkt firmy WASKO S.A. OpenEye z uwagi na szerokie spektrum projektów realizowanych przez WASKO S.A. rozszerza standardowe postrzeganie systemów SCADA, aspirując do klasy rozwiązań parasolowych, odpowiedzialnych za integrację informacji z wielu systemów pracujących na terenie monitorowanego przedsiębiorstwa.

Dzięki takiemu podejściu rozwiązanie OpenEye HelpDesk w pełni wspiera obsługę zgłoszeń związanych z monitorowanymi zasobami systemu OpenEye SCADA. Pozwala to na zmniejszenie złożoności środowiska systemów IT, poprzez zmniejszenie liczby funkcjonujących systemów oraz lepszą integrację usprawnienie procesów biznesowych.

Wdrożenie OpenEye HelpDesk może być zrealizowane jako moduł OpenEye SCADA lub jako niezależna aplikacja.

OpenEye HelpDesk organizuje funkcjonowanie działów serwisowych w zakresie optymalnego wykorzystania pracy serwisantów. Kontroluje poprawność obsługi Zgłoszeń serwisowych oraz jakość świadczonych usług zgodnie z podpisanymi umowami SLA (z ang. Service Level Agreement), dzięki czemu pozwala uniknąć konsekwencji nieprawidłowego funkcjonowania działu serwisowego.

Dostarczamy kompletne zespoły

Z optymalnie dobranym kompetencjami

System OpenEye HelpDesk dostarcza swoje szerokie funkcjonalności za pomocą nowoczesnego interfejsu użytkownika budowanego zgodnie z podejściem UX Design. System zapewnia separację danych ze względu na przypisaną rolę użytkownikom i szereg uprawnień dostępowych z dokładnością do zarządzanych obiektów.

System OpenEye HelpDesk został skutecznie wdrożony miedzy innymi w Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław (ITS Wrocław), Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Raben Polska Spółka z o.o.
Stosujemy dwa modele rozliczeń: model „fixed price oraz model „time and material”, dzięki czemu możemy dostosować nasze warunki rozliczeń projektu do wymagań klienta. 

OpenEye SCADA HelpDesk

Funkcje
 • wysoka dostępność aplikacji – praca w środowisku przeglądarkowym,
 • pełne zarządzanie środowiskiem z poziomu przeglądarki internetowej,
 • kontrola uprawnień i dostępu do danych,
 • praca w modelu SaaS i On-Premise,
 • możliwość obsługi procesów dla wielu organizacji na jednej platformie,
 • możliwość elastycznego sposobu obsługi zgłoszeń, tworzenia zgłoszeń podrzędnych, przydzielania do grup kompetencyjnych,
 • zgodność obsługi z modelem ITIL,
 • definiowanie i weryfikacja jakości świadczenia usług (czasu i skuteczności obsługi zgłoszeń), zgodnie z warunkami SLA,
 • mechanizmy przekazywania zgłoszeń pomiędzy grupami,
 • mechanizmy eskalacji,
 • przyspieszenie i redukcja kosztów procesów obsługi zgłoszeń,
 • wsparcie pojedynczego punktu kontaktu z centrum serwisowym,
 • zmniejszenie ilości zgłoszeń i eliminacja powtarzających się,
 • pełna ewidencja zgłoszeń oraz wszystkich działań w zakresie ich obsługi,
 • organizacja pracy firmy poprzez wyznaczenie precyzyjnych procedur działania w Systemie HelpDesk,
 • usprawnianie komunikacji wewnątrz organizacji,
 • wsparcie procesu reklamacyjnego i identyfikacja ewentualnych błędów pracowników,
 • optymalizacja kosztów funkcjonowania działu Service Desk-u.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500
Zadzwoń

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania
Formularz online