Pełna kontrola procesów z OpenEye SCADA

Czym jest OpenEye?

OpenEye to system informatyczny klasy SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) monitorujący przebieg procesów technologicznych lub produkcyjnych i analizujący ich przebieg.

OpenEye rozszerza postrzeganie systemu SCADA, aplikując do klasy rozwiązań „parasolowych”. Integruje wszystkie typy instalacji: budynkowe – w ramach BMS, mediów technicznych (szpitale), sieciowe (TCP/IP), a także systemy zarzadzania oraz infrastrukturę IT (urządzenia sieciowe, serwerowe i macierzowe).

 • Wszystko w jednym systemie

 • Elastyczne zarządzanie obiektami

 • Usprawnienie czynności operacyjnych

 • Automatyzacja

 • Obsługa skryptów Python

 • Praca na urządzeniach mobilnych

SCADA – zaawansowane możliwości

Funkcjonalność systemu OpenEye SCADA

Główne funkcje OpenEye SCADA obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych.

System posiada możliwość definiowania akcji automatycznych, które są wyzwalane stanem monitorowanego obiektu lub systemu. W ramach akcji automatycznych możliwe jest sterowanie urządzeniami oraz wywołanie interakcji z systemami zewnętrznymi, co otwiera przed użytkownikiem systemu ogromne możliwości integracyjne.

Nasze rozwiązanie charakteryzuje się rozbudowanymi mechanizmami tworzenia zmiennych obliczeniowych, w tym szablonowych zmiennych obliczeniowych. Zmienne tego typu można wykorzystać do wyliczania współczynników efektywności – KPI (ang. Key Performance Indicator) – i wejść w obszar analityki z zakresu kontroli zachodzących w przedsiębiorstwie procesów.

Automatyzacja 

 • Automatyczna detekcja awarii

 • Automatyzacja procedur obsługi zdarzeń 

 • Zaawansowane mechanizmy uczenia maszynowego i algorytmy wnioskowania

Alarmowanie

 • Definiowanie i kategoryzacje alarmów 

 • Definiowanie progów i poziomów ważności

 • Obsługa, zatwierdzanie alarmów

 • Pełna dokumentacja procesu obsługi alarmu

 • Automatyzacja zadań – uruchamianie procedur awaryjnych

 • Pełny zestaw narzędzi potrzebnych dyspozytorowi do codziennej pracy

Aktywizacja i analiza danych

 • Pobieranie, gromadzenie, korelacja i interpretacja danych (czujniki, sterowniki, systemy nadzoru, systemy pomiarowe, aplikacje itp.)
 • Generacja analiz, raportów, statystyk, zestawień itp.

 • Skalowanie – pobieranie danych z dowolnej liczby źródeł, z dowolna dostępna częstotliwością

 • Kolekcja danych odbywa się w konfigurowanych interwałach czasowych
 • Równoważenie obciążenia łącz, tzw. load balancing

Przetwarzanie skomplikowanej informacji technicznej

Jak działa OpenEye SCADA?

Kluczowym zadaniem systemu SCADA jest komunikacja z urządzeniami. W przypadku OpenEye odbywa się ona za pomocą dedykowanych agentów zapewniających skuteczne pozyskiwanie zmiennych i sterowanie urządzeniami. Agent posiada rozbudowany zbiór translatorów i konektorów (plugins) zapewniających obsługę wszystkich obsługiwanych protokołów komunikacyjnych, np. OPC, SNMP, ModBus, GasModem, EtherNetIP, ICMP, REST, SQL, MQTT oraz wiele innych specyficznych dla poszczególnych grup urządzeń lub systemów zewnętrznych.

System nastawiony na użytkownika

Dodatkowe możliwości naszego rozwiązania

Wymagania stawiane nowoczesnym systemom oraz instalacjom technologicznym są coraz większe. Standardem jest dostęp użytkownika do istotnych informacji, w każdym momencie, także wtedy, kiedy musi realizować zadania w terenie. OpenEye SCADA wpisuje się w ten trend.

Zaawansowane możliwości systemu są w pełni dostępne poprzez przeglądarkę WWW oraz aplikację mobilną, przeznaczoną dla służb terenowych. Za jej pomocą służby mogą być kierowane do usunięcia awarii w terenie lub prowadzenia prac planowych. Aplikacja wykorzystuje dostępne na telefonie systemy nawigacyjne, by doprowadzić zespół do celu. Pracownik mobilny ma stały kontakt z dyspozytorem, może otrzymywać nowe zadania, informować o stanie realizacji przypisanych zadań, dołączać materiał zdjęciowy dotyczący zakresu prowadzonych prac. Z kolei, dyspozytor ma możliwość śledzenie na mapie lokalizacji zespołów zadaniowych.

Korzystając z możliwości jakie dają nowoczesne technologie, wprowadziliśmy dodatkowy mechanizm – nową, wyższą warstwę wizualizacji informacji na dedykowanych schematach, z szeroką gamą komponentów graficznych.

Innowacja, design i ergonomia są kluczowe dla OpenEye:

 • samodzielne konstruowanie raportów na podstawie wszystkich informacji i danych zebranych i przechowywanych w bazie danych systemu
 • interfejs prezentacji danych, za pomocą schematów, wykresów, raportów
 • bogata, rozszerzalna biblioteka komponentów graficznych
 • intuicyjna prezentacja danych dzięki szerokiej palecie narzędzi edycyjnych
 • możliwość tworzenia warstw prezentacyjnych, konfigurowane według różnych kryteriów, np. lokalizacji geograficznej, struktury zakładowej, realizowanych funkcji
 • nieograniczona możliwość tworzenia własnych schematów, paneli wizualizacyjnych

Pełna kontrola procesów z OpenEye SCADA

Dla kogo przeznaczona jest system?

Oprogramowanie typu SCADA jest wykorzystywane w różnych sektorach rynku, w wielu branżach, w których istotne jest ciągłe monitorowanie, kontrola i sterowanie pracą urządzeń, systemów automatyki lub systemów informatycznych.

Systemy SCADA są obecne m.in. w roli systemu kontroli pracy automatyki budynkowej (BMS), podczas monitorowania pracy linii produkcyjnych,
kontroli funkcjonowania sieci i obiektów technologicznych w branży wodociągowej, gazowniczej, energetycznej czy ciepłowniczej. Coraz
częściej znajdują także zastosowanie w świecie IT, gdzie ich możliwości są wykorzystywane podczas monitorowania pracy urządzeń
komputerowych i systemów informatycznych.

OpenEye to nieocenione narzędzie dla:

 • zakładów posiadających zautomatyzowane linie produkcyjne
 • przedsiębiorstw dystrybucji mediów (gazu, wody, ciepła)
 • integratorów instalacji budynkowych jako system klasy BMS (ang. Building Management System)
 • firm posiadających złożoną infrastrukturę IT jako system NMS (ang. Network Management System) lub SMS (ang. Security Management System)
 • jednostek o złożonej infrastrukturze technicznej (szpitale, uczelnie, urzędy itp.)
 • firm i instytucji zarządzających rozproszonym majątkiem (stacje meteorologiczne, sondy pomiarowe, obiekty bezobsługowe)
 • operatorów elektrowni fotowoltaicznych

Dostępne wersje

Zobacz dedykowane rozwiązania OpenEye SCADA i lepiej poznaj możliwości oraz sposób funkcjonowania systemu
OpenEye SCADA dla fotowoltaiki

„Energia ze słońca”, bo taki termin jest powszechnie stosowany, jest najprostszą metodą pozyskiwania energii elektrycznej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, która obecnie jest w fazie dynamicznego rozwoju. Inwestorzy chętnie interesują się takim sposobem lokowania swoich funduszy, gdyż przy niewielkich kosztach operacyjnych, praktycznie bezobsługowy funkcjonowaniu, zapewniają stabilny przychód przez długi czas. Czytaj więcej

OpenEye SCADA HelpDesk

System OpenEye HelpDesk jest aplikacją systemu OpenEye, wspierającą świadczenie oferowanych usług, niezależnie od branży i obszaru działania firm. Wykorzystując w sposób optymalny kompetencje pracowników oraz systematyzując procesy zgłaszania problemów, system wpływa na podwyższenie jakości oferowanych usług oraz lepszą organizację pracy całych działów. Czytaj więcej

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania