System Ochrony Perymetrycznej

Cel

System Ochrony Perymetrycznej jest przeznaczony do zabezpieczenia przed nieuprawnionymi wtargnięciami na teren zakładów przemysłowych, stref wyłączonych z ruchu cywilnego (lotnisk, ujęć wody pitnej, zakładów obrotu materiałami niebezpiecznymi, obiektów militarnych), a także granic i stadionów. Głównym zadaniem systemu ochrony perymetrycznej jest przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom, których skutkiem mogą być straty materialne, poszkodowanie osób czy zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu lub obiektu.

Systemy ochrony perymetrycznej projektowane i wdrażane przez WASKO są zbudowane z modułów, których odpowiedni dobór jest efektem analizy funkcjonalnej i finansowej. Analiza ta uwzględnia duże zróżnicowanie chronionych obiektów, zarówno pod względem technologicznym (sposób funkcjonowania, obszar funkcjonowania, ochrona fizyczna itp.), jak również pod względem organizacyjnym (obowiązujące normy oraz standardy bezpieczeństwa). Katalog możliwych zagrożeń dla takich obiektów zawiera wiele kategorii, zarówno bezpośrednio zależnych od działań człowieka (terroryzm, akty wandalizmu, celowe uszkodzenia), jak również będących następstwem katastrof naturalnych i ekstremalnych warunków pogodowych.

Korzyści

Zastosowania systemu
  • obniżenie kosztów funkcjonowania firm/instytucji poprzez wczesną identyfikację zagrożeń,
  • obniżenie kosztów ubezpieczeń majątku,
  • zmniejszenie strat spowodowanych następstwem wtargnięć, włamań itp.,
  • zmniejszenie kosztów utrzymania zakładu poprzez scentralizowanie zarządzania bezpieczeństwem zakładowym.

Elementy systemu

Cechy
  • Tablica synoptyczna

  • Radar perymetryczny

  • System ochrony obwodowej (kabel sensoryczny)

  • CCTV, Termowizja

  • Ochrona antywłamaniowa oraz P.Poż

  • Kontrola dostępu

Nasi inżynierowie realizowali projekty, których celem była poprawa bezpieczeństwa obiektów zarówno w instytucjach publicznych, jak i w zakładach prywatnych.

Posiadamy własne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa – platforma integracyjna OpenEye SCADA, system kontroli dostępu OpenEye Centrum, a także integrujemy komponenty dostawców zewnętrznych (telewizja przemysłowa, systemy włamania i napadu, systemy kontroli dostępu, systemy ochrony obwodowej, systemy akredytacyjne, radary, systemy termowizyjne itp.). W zakresie zabezpieczenia mienia i osób oferujemy systemy kontroli ruchu osobowego, które zostały wdrożone w wielu zakładach i instytucjach. Systemy te umożliwiają identyfikację osób, ograniczając dostęp do wybranych pomieszczeń lub stref oraz wizualizację stanów zagrożenia na terenie danego obiektu. Urządzenia dostępowe uniemożliwiają wejście na teren obiektu osobom niepowołanym, pozwalają natomiast kontrolować ruch osób uprawnionych w strefach chronionych poprzez ich identyfikację oraz rejestrację.

Przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom

Rozwiązania

Dodatkowo rejestrowane są przejścia przez punkty kontrolne, umożliwiające monitorowanie aktualnej sytuacji oraz generowanie szczegółowych raportów dotyczących wybranych lub wszystkich zdarzeń. Dzięki systemom kontroli ruchu osobowego wdrożonym przez nas jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa dla tysięcy uczestników imprez na wielu stadionach w kraju, a także w zakładach pracy i instytucjach rządowych. Nasze systemy były wykorzystywane także podczas Polskiej Prezydencji w UE.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania