ASOZ

Automatyczny System Obsługi Zajezdni

System ASOZ jest przeznaczony do obsługi nowoczesnych zajezdni tramwajowych, kolejowych i trolejbusowych. Głównym zadaniem systemu jest zautomatyzowane zarządzanie ruchem pojazdów na terenie zajezdni z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Do głównych funkcjonalności systemu ASOZ należy zaliczyć automatyczne sterowanie ruchem tramwajów na terenie zajezdni z uwzględnieniem, śledzenie położenia tramwajów na terenie zajezdni, planowanie pracy oraz rejestrację czasu pracy motorniczych, planowanie przeglądów okresowych, integrację z urządzeniami diagnostycznymi typu: tokarka podtorowa lub stanowisko kontroli zużycia profilu kół.

Funkcjonalności systemu

Obsługa zajezdni

Zainstalowane w pojazdach znaczniki RFID pozwalają na automatyczne rozpoznawanie jednostek taboru wjeżdżającego na teren zajezdni. Zidentyfikowany pojazd jest kierowany przez system na odpowiednie miejsce postojowe, wyznaczane z uwzględnieniem aktualnego rozkładu jazdy i przewidzianych do realizacji zadań przewozowych. Terminal Operatora przedstawia lokalizacje wszystkich pojazdów znajdujących się na terenie zajezdni, trasy wyznaczane przez System Zarządzania Zajezdnią oraz komunikaty z urządzeń pomiarowych. System ASOZ pozwala również na obsługę pojazdów niewyposażonych w znaczniki RFID. Po wprowadzeniu przez operatora informacji o numerze bocznym pojazdu, znajdującym się na wjeździe do zajezdni, system steruje przejazdem pojazdu na wyznaczone miejsce postojowe i pozwala na śledzenie lokalizacji pojazdu na schemacie zajezdni. System jest zintegrowany ze stanowiskiem do wykrywania i klasyfikacji miejsc płaskich i nalep na kołach oraz ze stanowiskiem laserowego pomiaru kół. Informacja o przekroczeniu dopuszczalnej odchyłki od normy jest przesyłana do Mistrza, który może zaplanować dyspozycję serwisową związaną z przetoczeniem kół na stanowisku tokarki.

System Sterowania Ruchem

Działanie
 • Automatyczne sterowanie ruchem
 • Planowanie przeglądów okresowych

 • Zarządzanie za pomocą wygodnego pulpitu
 • Śledzenie położenia tramwajów
 • Planowanie czasu pracy
 • Rejestracja czasu pracy motorniczych
 • Przekazywanie informacji dla motorniczych

System Sterowania Ruchem jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu tramwajowego na Zajezdni. Obejmuje całą infrastrukturę torowiska odpowiedzialną za bezpieczne przemieszczanie się pojazdów w ramach zajezdni, a więc sterowanie zwrotnicami, sterowanie sygnalizacją, elementy detekcyjne i zabezpieczające oraz zapewnienie wymogów bezpieczeństwa w klasie SIL3. System reaguje automatycznie na szereg sytuacji awaryjnych i nietypowych. W szczególności rejestruje awarie infrastruktury i prezentuje ich lokalizację na Terminalu Operatora.

System jest wyposażony w szereg raportów pozwalających Operatorowi w spójny i czytelny sposób podsumować informacje zebrane podczas pracy z Systemem. Raporty informują o dyspozycjach serwisowych oraz cyklicznych, czasach wyjazdów pojazdów, czasie pracy Motorniczych, awariach infrastruktury oraz wszystkich trasach zrealizowanych na terenie zajezdni.

W ramach wdrożenia projektowane i dostarczane mogą być również elementy infrastruktury i systemy wspomagające pracę zajezdni, takie jak sieć światłowodowa, telewizja przemysłowa CCTV, telefonia DECT, kontrola dostępu, system automatycznego wykrywania pożaru SAP, system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, system automatyki budynkowej BMS. Wszystkie powyższe elementy służą poprawie bezpieczeństwa, funkcjonalności i komfortu pracy w zajezdni obsługiwanej przez system ASOZ.

Korzyści

Systemu ASOZ
 • automatyzacja pracy zajezdni – identyfikacja pojazdów, sterowanie ruchem, przydzielanie miejsc postojowych, możliwość odwzorowania dowolnego układu torowego zajezdni – obniżenie kosztów i pracochłonności,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów na terenie zajezdni, zapobieganie kolizjom, możliwość graficznego odtworzenia stanu systemu oraz sytuacji ruchowej z zadanego przedziału czasu,
 • łatwa integracja z urządzeniami diagnostyki (system laserowego pomiaru kół, stanowisko pomiaru miejsc płaskich), automatyki (sterowniki bram, szlabanów, system tankowania piasku) i z zewnętrznymi systemami IT (planowanie pracy, tworzenia rozkładów jazdy),
 • łatwe i scentralizowane zarządzanie przeglądami,
 • kompleksowe planowanie prac serwisowych i remontowych taboru,
 • szeroka sprawozdawczość – pełna ewidencja prac wykonywanych na zajezdni, planowanie i rejestracja czasu pracy motorniczych,
 • efektywne mechanizmy nadzoru – śledzenie położenia pojazdów, nadzór nad infrastrukturą.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania