Czym jest Symulator tunelu?

Odwzorowanie w technologii trójwymiarowej

Symulator tunelu to nasze autorskie narzędzie, które zostało opracowane w celu wirtualnego odtworzenia rzeczywistego tunelu w technologii trójwymiarowej. Rozwiązanie pozwala symulować zdarzenia i ich konsekwencje, które mogą zaistnieć w prawdziwym tunelu. Oprogramowanie uruchamiane jest w przeglądarce internetowej i posiada wygodny interfejs graficzny.

Symulacja zdarzeń

Nasze rozwiązanie odwzoruje warunki, które panują w tunelu oraz urządzenia, które rzeczywiście mogą się tam znaleźć. Posiada możliwość równoczesnego symulowania obrazu z kamer, informacji, które są wyświetlane na znakach zmiennej treści oraz symulowania sterowania sygnalizatorami, pętlami indukcyjnymi, wentylacją i zasilaniem.

Dodatkowo może odtworzyć inne obiekty, które w tym czasie mogą znaleźć się na jezdni. W tym rowerzystów czy inne pojazdy, które mogą generować incydenty typu pożar, zadymienie, zatrzymanie, jazda pod prąd.

Działanie

Charakterystyka systemu

Symulator posiada własne narzędzie do wprowadzania i zmiany parametrów symulacji, niezależne od Systemu Zarządzania Tunelem (SZT) typu SCADA. Symulacja może zostać wywołana automatycznie, zarówno od strony oprogramowania użytkownika, jak i od strony Systemu Zarządzania Tunelem.

Symulator 3D tworzy symulację poprzez uruchomienie odpowiednich skryptów lub za pomocą ręcznego wywołania pojedynczego zdarzenia np. pożaru pojazdu w tunelu. Natomiast symulacja tworzona od strony Systemu Zarządzania Tunelem (SZT) odbywa się poprzez uruchomienie procedury przez operatora. Procedura ta ma taki sam wpływ na reakcję urządzeń w tunelu.

 • Przyjazny dla użytkownika interface

 • Obserwacje zaistniałych zdarzeń

 • Symulacja dowolnych obiektów

 • Sprawdzenie poprawności protokołów komunikacyjnych

 • Weryfikacja działanie Systemu Zarządzania Tunelem

Korzyści

 • zapewnienie wirtualnego środowiska testowego dla procedur wdrażanych w tunelach,
 • możliwość weryfikacji poprawności procedur wdrażanych w tunelach,
 • graficzna prezentacja skutków uruchomionych procedur i zdarzeń występujących w tunelach,
 • optymalizacja wdrożonych procedur reakcji na zdarzenia w tunelu,
 • obniżenie kosztów testów procedur przed ich wdrożeniem w tunelu poprzez:
  • symulowanie zdarzeń,
  • symulowanie ruchu pojazdów w tunelu,
  • możliwość testowania procedur,
  • badanie reakcji ruchu pojazdów na zaistniałe zdarzenie i uruchomioną procedurę,
 • skrócenie czasu testowania procedur przed ich wdrożeniem,
 • uzyskanie precyzyjnej informacji o reakcji na modyfikację procedur wdrożonych w tunelu.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania