Systemy detekcji gazu i pożaru

Ochrona najbardziej wymagających instalacji przemysłowych

Ochrona instalacji przemysłowych z WASKO. Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu systemów ochrony przeciwpożarowej i przeciwybuchowej do zabezpieczenia instalacji przemysłowych wymagających najwyższych poziomów bezpieczeństwa SIL2 lub SIL3 – co oznacza, że ryzyko przewidzianych zagrożeń zostało zmniejszone przynajmniej 100-krotnie (dla SIL2) i 1000-krotnie (dla SIL3), w stosunku do instalacji standardowej (wartości te zostały zapisane w polskiej normie PN-EN 61508).

Ochrona instalacji przemysłowych – Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w zakładach chemicznych, petrochemicznych, tłoczniach gazu, a także w tych przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których pojawiają się substancje łatwopalne i powstaje realne zagrożenie wybuchem. Pracujemy na certyfikowanych przez CNBOP systemach AUTRONICA oraz DET-TRONICS. Nasi inżynierowie mają uprawnienia do pracy w warunkach gazoniebezpiecznych i legitymują się certyfikatami potwierdzających ich wysokie kompetencje, dzięki czemu WASKO ma status autoryzowanego partnera firmy AUTRONICA.

Alarmowanie o zagrożeniu

Wielokierunkowe działania
  • Monitoring obiektu

  • Wykrycie zagrożenia

  • Szybkie powiadomienie o niebezpieczeństwie

  • Wysokie bezpieczeństwo

W przypadku, gdy na terenie zakładu dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia, takiego jak wyciek gazu, pożar czy zadymienie, system detekcji gazu i pożaru uruchamia sygnalizatory optyczne i akustyczne, przekazuje informacje o lokalizacji i typie alarmu na ekrany synoptyczne, a odpowiednie sygnały przekazywane są do zewnętrznych systemów bezpieczeństwa. W razie potrzeby następuje uruchomienie automatycznych procedur wprowadzających urządzenia w stan bezpieczny. W różnych zakładach realizowane są różne algorytmy awaryjne opracowane przez technologów, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób i urządzeń.

Zapewniamy bezpieczeństwo

Obiektom przemysłowym

Celem naszych projektów jest osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektu przemysłowego, zgodnie z poziomami SIL2, SIL3. Najważniejszym zadaniem stawianym naszym systemom jest wykrywanie pożaru we wstępnej fazie powstawania zagrożenia oraz zapobieganie wybuchom gazu. Efektem ubocznym jest zmniejszenie ilości fałszywych alarmów, a w rezultacie obniżenie kosztów eksploatacyjnych instalacji.

Korzyści

  • gwarantują bezpieczeństwo na poziomie SIL2, SIL3,
  • obniżają koszty ubezpieczenia instalacji,
  • ograniczają ryzyko strat ludzkich i materialnych wynikających z awarii, przestojów w produkcji oraz wymuszonych konserwacji,
  • obniżają koszty eksploatacyjne instalacji przemysłowych,
  • pozwalają zabezpieczać instalacje podwyższonego ryzyka (rafinerie, kopalnie gazu, tłocznie, zakłady chemiczne itp.), objęte dyrektywą Seveso II i III.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania