KOBAT-SAD

Analiza ruchu telekomunikacyjnego

System analiz długoterminowych KOBAT-SAD jest kompleksowym rozwiązaniem wspomagającym i automatyzującym realizację procesów związanych z analizą ruchu telekomunikacyjnego, planowaniem rozwoju, oraz minimalizacją kosztów utrzymania sieci telekomunikacyjnej.

Działanie

Gromadzenie i przetwarzanie danych

KOBAT-SAD gromadzi i przetwarza dane statystyczne rejestrowane przez elementy sieci telekomunikacyjnej, w szczególności dane o ruchu sygnalizacyjnym SS7 oraz dane z pomiarów ruchowych – TDR (Traffic Data Record). Źródłem danych mogą być także inne systemy kolekcji i systemy bazodanowe gromadzące dane ruchowe. Zgroadzone dane poddawane są agregacji i analizie.

Na podstawie pozyskanych danych tworzone są analizy, statystyki oraz wykresy obrazujące aktualny stan sieci z punktu widzenia inżynierii ruchu, nieprawidłowości występujących w sieci (pętle) oraz specyficznych wymagań operatora. Dane historyczne umożliwiają śledzenie trendów, prognozowanie zajętości łączy i planowanie reorganizacji sieci transmisyjnej.

Funkcjonalność

Kluczowe funkcje systemu

System KOBAT-SAD ma funkcję generowania dowolnych raportów i analiz. Każdy raport lub analiza może zostać udostępniony innym użytkownikom systemu za pomocą mechanizmu publikacji, pozwalającego m.in. na dostęp do raportów z wykorzystaniem przeglądarki WWW.

System KOBAT-SAD wyposażony jest w funkcję analizy kierowania ruchu telekomunikacyjnego. Spełnia ona zadania kontroli poprawności kierowania ruchu zgodnie z przyjętymi przez operatora zasadami. Zgromadzone dane analizowane są pod kątem wykrywania sytuacji nieprawidłowych takich jak np. zapętlenia ruchu, zerwane drogi połączeniowe itp.

System KOBAT-SAD umożliwia prowadzenie bazy klientów objętych umową SLA (monitorowanie poziomu świadczenia usług) oraz bazy klientów trudnodostępnych. Dodatkowo system pozwala na prowadzenie bazy punktów styku z innymi operatorami i szczegółową analizę ruchu międzyoperatorskiego.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania