KOBAT-Kolektor

Mediacja i kolekcja danych

KOBAT-Kolektor to system mediacji i kolekcji danych. Automatyzuje procesy transmisji, przetwarzania i gromadzenia danych rejestrowanych przez elementy sieci telekomunikacyjnej.

Funkcje systemu

Zgodnie z obowiązującymi standardami budowy nowoczesnych systemów informatycznych KOBAT-Kolektor został zaprojektowany i wykonany jako rozwiązanie pracujące w architekturze wielowarstwowej, z interfejsem użytkownika bazującym na technologii WWW.

Jest skalowalny, co oznacza, że jest w stanie pracować efektywnie w środowisku, w którym liczba przetwarzanych danych rośnie dynamicznie i zachować pełnię swojej skuteczności i wydajności. Cecha ta jest szczególnie istotna w dobie dynamicznego rozwoju usług cyfrowych, metod komunikacji oraz obiektów mogących stanowić źródło informacji bilingowych.

Kolejną cechą wyróżniającą KOBAT-Kolektor wśród innych systemów mediacji i kolekcji danych jest rozbudowana funkcjonalność związana z obsługą warstwy bazy danych. Poza standardowym zastosowaniem jako centrum sterowania i wymiany informacji pomiędzy modułami systemu, pełni ona funkcję wydajnej hurtowni danych xDR. Realizacja pomysłu rejestracji danych xDR w trakcie ich przetwarzania było jednym z głównych celów stawianych przed systemem i umożliwiło uzupełnienie jego możliwości o szereg funkcji, niedostępnych dla rozwiązań konkurencyjnych, takich jak: zarządzanie danymi nierozliczonymi, archiwum danych bilingowych, czy automatyczny interfejs raportowania CRM.

Działanie

Charakterystyka systemu

System przetwarza informacje o bilingu abonentów, bilingu na styku sieci operatorów, dane z sieci sygnalizacji 7, informacje o usługach zrealizowanych z wykorzystaniem protokołu IP. Są to przede wszystkim informacje konieczne dla rozliczeń (rekordy bilingowe dla abonentów, rekordy bilingowe dla wiązek i łączy, rekordy z ruchu IP, dane licznikowe itp.) oraz dane z pomiarów ruchowych.

Źródłem danych mogą być zarówno systemy mediacyjne (np. SICC), jak również bezpośrednio obiekty rejestrujące i udostępniające informacje. Aby zapewnić pozyskiwanie istotne informacje z możliwie szerokiego zestawu obiektów rejestrujących dane w sieci telekomunikacyjnej, moduły akwizycyjne systemu zostały wyposażone w kluczowe, wykorzystywane w branży protokoły komunikacyjne, w tym ftam, cmip, tcp/ip, ss7, ascii, q3. Zbierając dane jednocześnie z wielu różnych elementów sieci, realizując funkcje weryfikacji i unifikacji danych, stanowi dla odbiorców tych danych (np. systemów bilingowych obsługi abonenta, wykrywania nadużyć, wspomagania zarządzania) kompletne źródło informacji.

 • Standaryzacja i normalizacja danych

 • Przygotowanie danych dla systemów BSS

 • Mechanizmy retencji danych
 • Pełna audytowalność procesu
 • Kontrola szczelności procesu rozliczeń

 • Automatyzacja procesów pobierania danych z obiektów w tym również central PSTN

 • Eliminacja zawodnych i trudno dostępnych napędów magnetycznych (napędy DAT, streamery, przewijaki).

Korzyści

 • automatyzacja i uproszczenie procesów transmisji, przetwarzania i gromadzenia danych telekomunikacyjnych,
 • skrócenie cyklu rozliczeniowego,
 • pełna kontrola obsługiwanego procesu,
 • przetwarzanie informacji o połączeniach i usługach cyfrowych wielu milionów abonentów
  w danej chwili,
 • pełna gwarancja zabezpieczenia przed utratą danych wskutek awarii,
 • zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • automatyzacja dystrybucji danych do systemów wspomagających procesy biznesowe,
 • poprawa skuteczności procesu rozliczeniowego,
 • uproszczenie procesów wprowadzania nowych usług, skrócenie czasu bill-to-pay.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania