Efektywne prowadzenie dokumentacji inwestycji liniowych

Czym jest Linea?

Linea to platforma do prowadzenia dokumentacji projektowej i formalno-prawnej związanej z inwestycjami liniowymi. Praca na dokumentach projektowych zapisanych w folderach lokalnych może powodować znaczące utrudnienia związane z przetwarzaniem i wyszukiwaniem danych oraz jednoczesnym dostępem większej ilości użytkowników do zasobów współdzielonych. Linea została zaprojektowana, by rozwiązać ten problem i stać się niezbędnym narzędziem dla projektantów i osób nadzorujących inwestycje liniowe.

Aplikacja umożliwia szybki dostęp do danych wszystkim uczestnikom zaangażowanym w realizację projektu jednocześnie – ułatwia i usprawnia nadzór nad rozbudowaną strukturą projektu. Pełni funkcję repozytorium dokumentów, z przyjaznym i intuicyjnym interfejsem, które jest łatwe do opanowania i użytkowania.

Przekonaj się, jak Linea może Ci pomóc

Korzyści płynące ze stosowania aplikacji
 • Centralne repozytorium dokumentów projektowych

 • Szybszy postęp prac projektowych

 • Eliminacja powielanych i lokalnie przechowywanych danych

 • Wprowadzenie spójności oraz walidacji danych na różnych stanowiskach pracy

 • Minimalizowanie przypadków popełnienia błędów lub usunięcia danych podczas pracy zespołu pracowników

 • Łatwy i sprawny proces weryfikacji danych

 • Efektywniejsza i wydajniejsza praca

 • Wizualizacja postępów poszczególnych etapów realizacji, bez konieczności posiadania dodatkowych programów graficznych

 • Ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem

 • Minimalizowanie strat finansowych, np. wynikających z pozyskiwania tych samych wypisów z ośrodków geodezyjnych

Kompleksowe wsparcie procesu projektowego

Funkcjonalności aplikacji Linea

Platforma pozwala na efektywne monitorowanie każdego etapu realizacji: obsługi zamówień, dokumentacji projektowej, obsługi formalno-prawnej, dokumentacji powykonawczej, rozliczeń odbiorowych i finansowych. Zapewnia bieżący wgląd w stan zaawansowania prac, pozwalając na łatwą weryfikację elementów pozostałych do realizacji oraz elementów niezweryfikowanych. Analiza postępu może być przeprowadzona zarówno dla całego projektu, jak i każdego z podzakresów realizowanych przez poszczególnych podwykonawców.

Łatwiejsze zarządzanie

Integracja z programami inżynieryjnymi CAD

By sprawnie prowadzić i zarządzać zebraną dokumentacją, Linea została wyposażona w wiele funkcjonalności:

 • integracja z programami inżynieryjnymi CAD oraz systemami paszportyzacji
 • pozyskiwanie aktualnych danych bezpośrednio z usług lokalizacji działek katastralnych (ULDK)
 • moduł pozyskiwania umów i uzgodnień
 • automatyczne generowanie umów dla projektów POPC
 • tworzenie bazy wypisów z rejestru gruntów wraz z dodawaniem załączników (skanów)
 • słownik danych administracyjnych bazujący na bazie TERYT
 • hurtowe przepisywanie danych dla wielu działek jednocześnie
 • praca na szablonach postępu, w celu śledzenia zaawansowania poczynionych prac
 • dostosowywanie widoku przy pomocy filtrów i widoczności poszczególnych kolumn
 • import danych z plików .xlsx o ustalonej strukturze
 • przesyłanie załączników PDF wraz z ich podglądem

Prezentacja danych na mapie interaktywnej

Za pomocą wbudowanej do aplikacji funkcji interaktywnej mapy można wyświetlać postępy prac projektowych bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Poprzez bezpośrednią komunikację mapy z bazą danych możliwe jest oznaczenie odpowiednimi kolorami postępów prac związanych z pozyskiwaniem zgód właścicieli nieruchomości. Na mapie można dokonywać operacji, np. grupowania większej ilości obiektów na mapie, przedstawienia dodatkowych metadanych za pomocą pop-upów przy poszczególnych elementach i wiele więcej – moduł mapy interaktywnej jest cały czas rozbudowywany i modyfikowany.

Prezentacja danych na mapie interaktywnej

Kontrola dostępu i bezpieczeństwo

Kontrola dostępu i bezpieczeństwo

Linea zapewnia bezpieczeństwo danych chroniąc przed nieautoryzowanym dostępem. Umożliwia administrację użytkownikami, profilami oraz dostępami poprzez dedykowany panel. Możliwe jest precyzyjne przydzielanie uprawnień (tylko do odczytu lub z możliwością edycji) do poszczególnych części i zasobów aplikacji. Linea kontroluje dane, zapewniając rejestrowanie zmian wprowadzanych przez użytkowników oraz zapisując je w historii. Aplikacja zapewnia ochronę danych wrażliwych gwarantując pełną zgodność z przepisami RODO.

Łatwe i intuicyjne użytkowanie

Linea „pamięta” co użytkownik realizował przed wylogowaniem z aplikacji – po ponownym zalogowaniu się użytkownik jest automatycznie przenoszony w ostatnio widziane miejsce w aplikacji. Dodatkowo, zostaje mu wyświetlone krótkie podsumowanie dotyczące zmian wprowadzonych do danego projektu podczas jego nieobecności.

Aplikacja usprawnia także na proces weryfikacji poprawności danych. W przypadku błędnego wprowadzenia danych, jego braku, Linea poinformuje użytkownika o takich sytuacjach, za pomocą odpowiednich kolorów i komunikatów.

Aplikacja dla firm realizujących projekty związane z infrastrukturą liniową

Zastosowania Linei

Platforma usprawni prace firm, które projektują, jak i zarządzają siecią i infrastrukturą liniową m.in.: biur projektowych, zarządców sieci z branż telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej.

Linea – usprawnia i ułatwia

Dlaczego warto wybrać Lineę?

Z Lineą stworzysz jedno miejsce dla wszystkich dokumentów formalno-prawnych związanych z inwestycjami liniowymi. To repozytorium danych z przyjaznym i intuicyjnym interfejsem, które w łatwy sposób pozwoli Ci prowadzić i zarządzać projektem z rozbudowanymi strukturami.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania